Yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä yksilön oikeus päättää omien henkilöntietojensa käytöstä painottuu aiempaa enemmän. Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen, ja sen keskeisiä tavoitteita ovat:

  • vahvistaa kansalaisten perusoikeuksia antamalla heille oikeus päättää omien henkilötietojensa käytöstä
  • vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin
  • yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa
  • edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä

Henkilötiedot Garantiassa

Käsittelemme Garantiassa henkilötietoja erittäin huolellisesti, ja suhtaudumme vakavasti rekisteröityjen oikeuksiin ja omiin velvollisuuksiimme henkilötietojen säilyttäjänä ja käsittelijänä. Meille luottamus on toimintamme keskiössä ja haluamme henkilötietojen turvallisella ja läpinäkyvällä käsittelyllä edistää luottamuksen säilymistä.

Garantia käyttää henkilötietoja useisiin eri tarkoituksiin:

  • lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattamiseen (esim. asiakkaan tunnistaminen ja talousrikollisuuden estäminen);
  • myöntämiimme palveluihin liittyvään riskinarviointiin ja riskienhallintaan
  • palveluihimme liittyvien sopimusten noudattamiseen
  • uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen

Henkilötietosi ovat meille tärkeitä

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan niihin tarkoituksiin, joista olemme kertoneet tai joihin olet antanut suostumuksesi. Keräämme vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen tarjoamiamme palveluiden toteuttamiseksi tai meitä velvoittavan sääntelyn noudattamiseksi. Annamme henkilötietojasi muille osapuolille vain niissä tilanteissa, joissa palveluiden tarjoaminen sitä edellyttää, meitä vaaditaan antamaan niitä juridisista syistä tai olet antanut siihen luvan.

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä mahdollisuus pyytää pääsyä niihin. Voit myös pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, tai pyytää meitä poistamaan ne, mikäli se on mahdollista. Sinulla on myös oikeus saada kopio henkilötiedoistasi, sekä tietää mitä tietoja säilytämme ja mihin tarkoitukseen käytämme niitä. Kerromme myös ketkä muut osapuolet henkilötietojasi käsittelevät meidän lukuumme. Näissä tilanteissa huolehdimme aina, että myös käsittelijät noudattavat henkilötietojen käsittelyssä vastaavia periaatteita kuin me.

Mistä löydät lisätietoa

Lisätietoja siitä, miten käytämme henkilötietoja, löydät alta:

Sivuston evästeet