Garantian vuosi 2023 – Vakuutustoiminnan kannattavuus ja tilikauden tulos uuteen ennätykseen, korkojen nousun tasaantuminen nosti sijoitustoiminnan tuottoa

Garantia on julkaissut vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Vakuutusmaksutulo laski 22,9 prosenttia 19,0 miljoonaan euroon (24,6). Maksutulon aleneminen johtui pääasiassa laskusta uusien asuntolainatakausten nostoissa, mikä puolestaan johtui poikkeuksellisen suuresta asuntokauppamäärien laskusta (-27 %). Vakuutusmaksutuotot kuitenkin kasvoivat 11,2 prosenttia 20,3 miljoonaan euroon (18,2) takausvakuutuskannan tuoteryhmärakenteen muutoksen ja parantuneen takauskannan suhteellisen tuoton ansiosta. Takausvakuutuskanta supistui 6,0 prosenttia […]

Lue lisää

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin

Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) on julkaissut Vakuutusosakeyhtiö Garantian luokitusraportin 11.10.2023 ja samalla vahvistanut taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Strength Rating, FSR), liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen (engl. Issuer Credit Rating, ICR) sekä yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin. Lisätietoja Talous- ja riskienhallintajohtaja Henrik Allonen, puh 020 […]

Lue lisää

Muutoksia Vakuutusosakeyhtiö Garantian johdossa

Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallitus on päättänyt nimittää Henrik Allosen yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. Allonen on toiminut vuodesta 2019 alkaen taloudesta ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana sekä toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2021 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Garantiassa Henrik Allonen on toiminut mm. Head of Credit Risk Analysis -tehtävässä Finnvera Oyj:ssä. Garantian nykyinen toimitusjohtaja Titta Elomaa on irtisanoutunut ja jatkaa […]

Lue lisää