Garantian tammi-kesäkuu 2020

Vakuutustoiminnan kehitys säilyi hyvänä, sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku painoi tulosta. Vakuutusmaksutulo kasvoi 1,4 prosenttia 7,9 (7,8) miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 7,6 prosenttia 7,1 (6,6) miljoonaan euroon. Takausvakuutuskanta kasvoi vuoden alusta 0,5 prosenttia 1,85 (1,84) miljardiin euroon. Korvauskulut pienentyivät 0,3 (1,4) miljoonaan euroon ja vahinkosuhde laski 4,4 prosenttiin (21,6). Liikekulut laskivat 37,6 prosenttia 1,8 miljoonaan euroon (2,9) […]

Lue lisää

Täydennys vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen vuodelta 2019

Vakuutusosakeyhtiö Garantia julkaisi vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2019 maanantaina 23.3.2020. Kertomus on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.garantia.fi. Keväällä 2020 ilmenneen koronaviruspandemian ja sen markkinavaikutusten takia yhtiö vakuutusyhtiölain 8a luvun 6 pykälässä tarkoitetulla tavalla täydentää kertomuksessa annettuja tietoja arvioimalla pandemian ja markkinamuutosten vaikutuksia yhtiön vakavaraisuuteen ja taloudelliseen tilaan. Liite vakavaraisuutta ja taloudellista […]

Lue lisää