Garantia on Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantia on Taaleri Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Garantian hallinnosta ja toiminnasta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Henkilön nimi ja syntymävuosi Rooli Koulutus
Karri Haaparinne, s. 1967 Puheenjohtaja Yo-merkonomi, eMBA
Antti Suhonen, s. 1970 Varapuheenjohtaja KTT
Kenneth Kaarnimo, s. 1963 Jäsen KTM
Laura Paasio, s. 1969 Jäsen DI
Peter Ramsay, s. 1967 Jäsen KTM

Organisaatio ja johtoryhmä

Garantian organisaatio koostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat Asiakkuudet, Lakiasiat, Tietohallinto sekä Talous ja riskienhallinta.

Henkilön nimi ja syntymävuosi Rooli Koulutus
Henrik Allonen, s. 1983 Toimitusjohtaja KTM
Timo Lehikoinen, s. 1964 Johtaja, Takausvakuutukset OTK
Assi Ikonen, s. 1990 Johtaja, Lakiasiat OTM
Riku Saastamoinen, s. 1987 Johtaja, Tietohallinto KTM
Jussi Blomgren, s. 1993 Johtaja, Talous ja riskienhallinta DI