Garantia on Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantia on Taaleri Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Garantian hallinnosta ja toiminnasta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Henkilön nimi ja syntymävuosi Rooli Koulutus
Hannu Tonteri, s. 1950 Puheenjohtaja TTM
Karri Haaparinne, s. 1967 Jäsen Yo-merkonomi, eMBA
Timo Hukka, s. 1952 Jäsen Ekonomi
Kenneth Kaarnimo, s. 1963 Jäsen KTM
Antti Suhonen, s. 1970 Jäsen KTT

Organisaatio ja johtoryhmä

Garantian organisaatio koostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat Asiakkuudet, Lakiasiat ja vakuutuskannan hoito sekä Talous ja riskienhallinta.

Henkilön nimi ja syntymävuosi Rooli Koulutus
Titta Elomaa, s. 1967 Toimitusjohtaja KTM
Timo Lehikoinen, s. 1964 Johtaja, Takaukset yrityksille OTK
Tuukka Fabritius, s. 1982 Johtaja, Takaukset asumiseen OTK
Minja Jokinen, s. 1988 Johtaja, Lakiasiat ja vakuutuskannan hoito OTM
Henrik Allonen, s. 1983 Johtaja, Talous ja riskienhallinta KTM