Garantia toteuttaa vastuullista toimintatapaa, noudattaa hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Garantia noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI) ja on sitoutunut ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteena olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-vaikutukset (environment, social, governance). Tutustu Garantian hyvän liiketoiminnan periaatteisiin tästä.

Garantian vastuullista toimintaa ohjaa soveltuvin osin Taalerin vastuullisuuspolitiikka. Vastuullisuus on keskeinen osa Taaleri-konsernin strategiaa. Tutustu tarkemmin Taaleri-konsernin vastuullisuusnäkökulmiin tästä.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Garantialla on käytössä Taaleri-konsernin sähköinen whistleblowing -ilmoituskanava, jolla kuka tahansa voi nimettömästi ilmoittaa konsernissa havaitsemastaan sääntelyn vastaisesta toiminnasta. Nimettömästi tehdyt ilmoitukset tulevat konsernin sisäisen valvontatoiminnon tietoon, joka käynnistää ilmoitusten johdosta tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Henkilötietojen käsittelystä voit lukea whistleblowing-ilmoituskanavaa koskevasta tietosuojaselosteesta.