Garantia tarjoaa takauksia kaikkien merkittävien yritysrahoittajien kuten pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahoitusyhtiöiden myöntämille luotoille.

Takauksen hyödyt

Garantian takaus vähentää rahoittajan riskiä ja parantaa siten yrityksen rahoituksen saatavuutta sekä ehtoja. Takauksella yritys myös säästää rajallista pankkirahoituskapasiteettiaan tuleviin hankkeisiinsa. Takauksen edunsaajana olevalle rahoittajalle Garantian omavelkainen takaus tarjoaa vahvan vakuussuojan.

Taattava rahoitus

Garantia osallistuu pääasiassa keskisuurten ja suurten yritysten rahoitushankkeisiin, joissa takaustarve on yli 0,5 milj. euroa. Taattava rahoitus voi olla velkakirjalaina, luottolimiitti tai muu vieraan pääoman ehtoinen luottositoumus. Takauksella katetaan tyypillisesti 50 % taattavan rahoituksen määrästä.

Laina-aika ja vakuudet

Garantian takaaman luoton maturiteetti voi olla enintään 10 vuotta. Rahoitukselta vaadittavien vastavakuuksien määrä riippuu taattavan yrityksen luottokelpoisuudesta ja rahoitettavasta hankkeesta.

Takausten hinnoittelu

Takauksen hintaan vaikuttavat taattavan yrityksen luottokelpoisuus, mahdolliset vastavakuudet sekä taattavan luoton maturiteetti.

Takauksen myöntäminen

Takauksen myöntäminen perustuu yritystutkimukseen, joka keskittyy yhtiön omistusrakenteen, johtamisen, liiketoiminnan, rahoitusrakenteen sekä kestävyystekijöiden (ESG) analyysiin. Garantian takauspolitiikkana on osallistua rahoitushankkeisiin, joissa taattavan luoton takaisinmaksu voidaan hoitaa yritystoiminnan tulorahoituksella. Myös yrityksen omavaraisuus on tärkeä tekijä takausta haettaessa.

Hyvä tietää

Julkisen luottoluokittajan luokittamana (S&P: A-) vakuutusyhtiönä Garantian takaus mahdollistaa edunsaajana olevalle luottolaitokselle luoton riskipainon pienentämisen vakavaraisuuslaskennassa siten, että luottoon liittyvät pääomavaatimukset laskevat.

Ota yhteyttä

Timo Lehikoinen

020 7479 824

Peter Lallukka

020 7479 843