Lainatakaus sopii vieraan pääoman ehtoisen lainan vakuudeksi rahoituksen tarjoajasta riippumatta. Tyypillisesti takaustamme käytetään eläkeyhtiöstä otetun TyEL-lainan tai pankkilainan vakuutena.

Takauksen maturiteettiin ja muihin ehtoihin vaikuttaa yrityksenne luottokelpoisuus. Takauksemme voi olla yrityksellenne jopa vastavakuudeton, kun yrityksen toiminta on vakiintunutta ja täyttää kannattavuus- ja vakavaraisuuskriteerimme.

Garantian takausosuus on tyypillisesti 50-100% haettavasta rahoituksesta ja takaus on laajasti käytettävissä eri lainatuotteiden vakuutena. Parhaimmillaan takaus mahdollistaa yhtiön omien vakuuksien tehokkaamman käytön lainojen tai muiden vastuiden vakuutena.

Takauksellamme mittavampikin hanke voidaan toteuttaa yhdeltä rahoittajalta, jolloin rahoitus- ja vakuusjärjestely säilyy yksinkertaisena, eikä edellytä asiakkuuden hajauttamista useampaan eri pankkiin.

Eläkelainan takaus

Yrityksen maksamat eläkemaksut kertyvät rahastoon, josta yrityksellä on oikeus Garantian takauksella nostaa eläkelainaa (TyEL-takaisinlaina).

Eläkelaina on hyvä keino rahoituslähteiden, lainamaturiteettien ja korkosidonnaisuuksien hajauttamiseen. Laina voi maturiteetiltaan olla jopa 10 vuoden pituinen ja kiinteä korko tarjoaa suojaa korkojen nousua vastaan ilman erillisiä korkosuojakustannuksia.

Tutustu TyEL-lainakorkoihin

Selvitä TyEL-lainamahdollisuutesi

Täytä tarvittavat tiedot valtakirjaan ja toimita se Garantiaan allekirjoitettuna joko sähköpostilla osoitteeseen takaus@garantia.fi tai postissa tulostettuna. Valtakirjan voi allekirjoittaa vain nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Pankkilainan takaus

Garantia on pankkien ja muiden rahoituslaitosten suosima riskinjakokumppani. Vakiintunutta toimintaa harjoittavat sekä luottokelpoiset yhtiöt voivat käyttää Garantian takausta vaihtoehtona muille rahoittajan hyväksymille vakuuksille.

Joukkovelkakirjalainatakaukset

Garantian takaamalla ryhmäjoukkovelkakirjalainalla yrityksillä on mahdollisuus päästä pääomamarkkinalle kilpailukykyisellä hinnoittelulla, samalla hajauttaen rahoituslähteitä. Ryhmäemissioiden lisäksi takaamme myös yksittäisten yritysten ns. private placement-joukkovelkakirjalainoja.

Garantia on toteuttanut ainoana Suomessa Ryhmä-JVK:n keskisuurille yrityksille. Yhteismäärältään 234 miljoonan euron järjestelyt on toteutettu vuosina 2013, 2014, 2018 sekä 2019.

Ota yhteyttä

Timo Lehikoinen

020 7479 824

Peter Lallukka

020 7479 843