Garantian pääomavaatimuksen korotus on vahvistettu

Finanssivalvonta on 29.5.2020 tekemällään päätöksellä asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 15,3 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 19,8 miljoonaa euroa. Edellisen kerran Finanssivalvonta teki pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksen 17.6.2019. Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen. Finanssivalvonta hyödynsi ensi kertaa pääomavaatimuksen korotusta tehdessään Garantian omaa taloudellisen pääoman mallia. Alla olevassa taulukossa on esitetty […]

Lue lisää

Garantian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2019

Garantia on julkaissut vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2019. Kertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666 Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436 Garantia’s Solvency and Financial Condition Report for 2019 Garantia has published its Solvency and Financial Condition report for […]

Lue lisää