Vakuutusosakeyhtiö Garantia julkaisi vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2019 maanantaina 23.3.2020. Kertomus on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.garantia.fi.

Keväällä 2020 ilmenneen koronaviruspandemian ja sen markkinavaikutusten takia yhtiö vakuutusyhtiölain 8a luvun 6 pykälässä tarkoitetulla tavalla täydentää kertomuksessa annettuja tietoja arvioimalla pandemian ja markkinamuutosten vaikutuksia yhtiön vakavaraisuuteen ja taloudelliseen tilaan.

Liite vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen vuodelta 2019

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Attachment to the Solvency and Financial Condition Report for 2019

Garantia Insurance Company Ltd. published its Solvency and Financial Condition Report for 2019 on Monday 23 March 2020. The report is in its entirety available on the company’s website at www.garantia.fi.

Due to the global COVID-19 pandemic, that emerged in the spring of 2020, and the related market effects, the company supplements the information given in the report by assessing the impact of the pandemic and the market changes on the solvency and financial condition of the company, as required by Paragraph 6 of Section 8a of the Insurance Companies’ Act.

Attachment to the Solvency and Financial Condition Report for 2019

Additional information

Chief Executive Officer Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666

Chief Financial & Risk Officer Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 50 303 7436