Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallitus on päättänyt nimittää Henrik Allosen yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. Allonen on toiminut vuodesta 2019 alkaen taloudesta ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana sekä toimitusjohtajan sijaisena vuodesta 2021 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Garantiassa Henrik Allonen on toiminut mm. Head of Credit Risk Analysis -tehtävässä Finnvera Oyj:ssä.

Garantian nykyinen toimitusjohtaja Titta Elomaa on irtisanoutunut ja jatkaa toimitusjohtajana kuluvan vuoden 2023 loppuun. Elomaa on ehdolla yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle helmikuussa 2024. Suunnitelmana on, että Elomaa toimisi hallituksen päätoimisena puheenjohtajana yhtiön strategisen kasvun varmistamiseksi.

Karri Haaparinne, joka on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 ja puheenjohtajana vuodesta 2021, on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi seuraavalle hallituskaudelle keväällä 2024.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Changes in the management of Garantia Insurance Company

The Board of Directors of Garantia Insurance Company has decided to appoint M.Sc. (Econ.) Henrik Allonen as the company’s CEO starting 1 January 2024. Allonen has acted as Garantia’s Chief Financial and Risk Officer since 2019 and as deputy CEO since 2021. Before his current position, Allonen has among others acted as Head of Credit Risk Analysis at Finnvera plc.

Titta Elomaa, CEO of Garantia Insurance Company, has announced that she will resign from her duties as CEO of Garantia but will continue in her position until the end of 2023. Elomaa is a candidate for Garantia’s Board of Directors for the next term in February 2024. The plan is that she would serve as Executive Chairperson of the Board to ensure the company’s strategic growth and continuity.

Karri Haaparinne, who has served as Vice Chair of the Board of Directors since 2018 and Chair since 2021, has announced that he is not available for re-election to the Board of Directors for the next term in the spring 2024.

For further information, please contact:

Chief Executive Officer Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666

Chief Financial & Risk Officer Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 50 303 7436