Tälle sivulle olemme keränneet olennaista tietoa asuntolainatakaukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

Käsittelemme muun muassa seuraavia tietojasi:

  • nimi
  • henkilötunnus
  • asuntolainan lainanumero ja lainamäärä
  • asunnon/kiinteistön sijaintitiedot, koko ja käypä arvo
  • työsuhde-, maksukyky- ja varallisuustiedot
  • tiedot mahdollisista lainan maksuviiveistä ja/tai irtisanomisesta

Saamme henkilötietosi takausvastuun perustamisen yhteydessä asuntolainapankistasi. Takausvastuun voimassa ollessa tietoja päivitetään pankin ilmoituksesta, ja muilta osin tietoja käytetään vain takausvastuun perustamishetkeltä.

Jos maksamme takaukseemme perustuvan korvauksen asuntolainapankille, voimme saada sinuun liittyviä henkilötietoja joko suoraan sinulta itseltäsi tai perintätoimistomme välityksellä. Tämän lisäksi voimme kerätä tietoja Digi- ja väestötietovirastolta tai muilta yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä.

Kun käytät Garantian takausta asuntolainasi lisävakuutena, asuntolainapankkisi toimittaa Garantialle henkilötietojasi siinä määrin kuin takausvastuun perustaminen ja sen ylläpitäminen edellyttää. Garantia tallettaa tiedot, mutta käsittelee niitä takausvastuun voimassa ollessa vain, jos pankki näin pyytää esimerkiksi saattaakseen vanhentuneen tiedon ajan tasalle.

Jos maksamme takaukseemme perustuvan korvauksen asuntolainapankille tai sovimme korvauksen sijaan pankin kanssa asunnon myynnin jälkeen jäljelle jäävän asuntolainan takaamisesta, käsittelemme henkilötietoja korvausvelvollisuutemme selvittämiseksi sekä korvauksen tai jäännöslainan takauksen euromäärän varmistamiseksi. Korvauksen jälkeen käsittelemme henkilötietoja myös takaisinperinnän kohdistamiseksi.

Käsittelemme tietojasi takausvastuuta perustettaessa ja takausvastuun voimassa ollessa pankin puolesta ja lukuun.

Henkilötietojesi käyttäminen korvauskäsittelyssä sekä korvatun summan takaisinperinnässä perustuu sen sopimuskokonaisuuden täytäntöön panemiseen, jonka olet pankin kanssa asuntolainastasi ja takauksen käyttämisestä tehnyt, sekä lakiperusteiseen oikeuteemme periä takaisin takaajana maksamamme korvaus.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin tarvitsemme niitä yllä kuvattuihin käyttötarkoituksiin, jollei meidän ole säilytettävä niitä lakiin perustuvan velvoitteen hoitamisen tai lakiin perustuvan tietojen säilyttämisajan noudattamisen vuoksi. Säilytysaika voi vaihdella riippuen muun muassa sovellettavasta lainsäädännöstä. Poistamme tai anonymisoimme tarpeettomat henkilötiedot.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi, ja henkilötietojesi turvallinen säilyttäminen ja käsittely on meille tärkeää. Säilytämme henkilötietojasi sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin. Henkilötietojen käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille, valtuutetuille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilöstömme on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. Myös mahdolliset henkilötietoja käsittelevät sopimuskumppanimme sitoutuvat huolehtimaan asianmukaisista henkilötietojen turvallisuutta koskevista toimista.

Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja kaikkiin tietoliikenneyhteyksiin käytämme SSL-suojausta.

Vakuutusyhtiönä meitä koskee salassapitovelvollisuus, joka kattaa kaikki asiakas- ja henkilötiedot. Jollet ole antanut suostumustasi tietojen luovuttamiseen sivulliselle, tietoja annetaan vain sopimuskumppaneille, jotka käsittelevät tietoja Garantian lukuun. Tietoja voidaan korvaustilanteissa luovuttaa siten esimerkiksi perintätoimistolle. Meille voi myös syntyä lakiin perustuva velvoite luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille.

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Vakuutusosakeyhtiö Garantian alihankkijoille edellyttäen, että kyseessä olevat alihankkijat kykenevät EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla turvaamaan tietosuojan riittävän tason ja täyttämään tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset.

Takausvastuumme voimassaoloaikana käsittelemme tietojasi asuntolainapankkisi puolesta ja lukuun, joten henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee tuona aikana esittää pankille. Autamme pankkia antamaan sinulle pyytämäsi tiedot siltä osin kuin käsittelemme niitä.

Korvauskäsittelyn aikana ja sen jälkeen vastaamme oikeuksiesi käyttämistä koskeviin pyyntöihisi suoraan. Saat vastauksen pyyntöösi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi. Poikkeustilanteissa voimme jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella lainsäädännön sallimalla tavalla.

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada tiedoistasi jäljennös ja tarkastaa tietosi. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, minkä lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tietojen poistamista voit pyytää esimerkiksi, jos tallennetut tiedot ovat tarpeettomia yllä kuvatun tietojen käsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Poistamme tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos niiden käsitteleminen on tarpeen laista johtuvan velvoitteen noudattamiseksi, jos ne ovat tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai tällaiseen vaatimukseen vastaamiseksi tai jos meillä on muu, tietosuojalainsäädännön mukainen peruste säilyttää tiedot.

Sinulla on tietyissä tietosuojalainsäädännössä mainituissa tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojasi koskevan käsittelyn rajoittamista. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Tällöin tietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistua tietojen paikkansapitävyydestä.

Jos haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi, sinun on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö Garantian rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntöön vastataksemme tarkistamme myös henkilöllisyytesi. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli esität tietopyyntöjä toistuvasti tai lainsäädäntö muutoin sen sallii.

Jos katsot henkilötietojesi käsittelyn rikkovan tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Garantian rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Assi Ikonen, päälakimies
Puh. 020 7479 823
Sähköposti: assi.ikonen@garantia.fi
Postiosoite: Vakuutusosakeyhtiö Garantia, PL 600, 00101 Helsinki

Yhteistyökumppanipankkiemme yhteystiedot löydät heidän verkkosivuiltaan.

Garantian rekisteriasiat

Assi Ikonen

020 7479 823