Garantia on julkaissut vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

 • Vakuutusmaksutulo laski 22,9 prosenttia 19,0 miljoonaan euroon (24,6). Maksutulon aleneminen johtui pääasiassa laskusta uusien asuntolainatakausten nostoissa, mikä puolestaan johtui poikkeuksellisen suuresta asuntokauppamäärien laskusta (-27 %).
 • Vakuutusmaksutuotot kuitenkin kasvoivat 11,2 prosenttia 20,3 miljoonaan euroon (18,2) takausvakuutuskannan tuoteryhmärakenteen muutoksen ja parantuneen takauskannan suhteellisen tuoton ansiosta.
 • Takausvakuutuskanta supistui 6,0 prosenttia edellisvuodesta ja oli 1 749 (1 862) miljoonaa euroa. Takausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi ja yritysvastuiden määrä väheni.
 • Korvauskulut pysyivät vähäisinä ja olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,6). Vahinkosuhde oli 4,2 prosenttia (3,2).
 • Liikekulut kasvoivat 10,0 prosenttia 5,1 (4,7) miljoonaan euroon. Liikekulusuhde säilyi vuoden 2022 tasolla ja oli 25,3 prosenttia (25,6).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta nousi 14,3 miljoonaan euroon (13,0) ja yhdistetty kulusuhde kasvoi hienoisesti 29,5 prosenttiin (28,8). Vakuutustoiminnan hyvä tulos oli seurausta vakuutusmaksutuottojen kasvusta sekä alhaisina säilyneistä korvaus- ja liikekuluista.
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli hyvä, 6,9 prosenttia (-11,2). Sijoitustoiminnan tuottoa tuki suotuisa korko- ja osakemarkkinoiden kehitys inflaation talttumisen ja korkojen nousun pysähtymisen seurauksena.
 • Tulos ennen veroja nousi 23,5 miljoonan euroon (-1,6).
 • Vakavaraisuus vahvistui ja solvenssisuhde oli tilikauden päättyessä 246 prosenttia (231).
 • S&P vahvisti 14.12.2023 Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Johtaja, talous ja riskienhallinta Jussi Blomgren, jussi.blomgren@garantia.fi, puh. 040 058 7059

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023 on saatavissa Taaleri Oyj:n internet-sivuilta osoitteesta https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Garantia’s year 2023 – The profitability of insurance operations and the net profit for the financial year reach a new record; investment income boosted by levelling off of interest rates

Garantia has published its Report of the Board of Directors and Financial Statements for 2023

 • Premiums written decreased by 22.9% to EUR 19.0 (24.6) million. The fall in premiums written was mainly due to a decline in new residential mortgage guarantee underwriting, which in turn was due to an exceptionally large reduction in the number of housing transactions (-27%).
 • However, earned premiums increased by 11.2% to EUR 20.3 million (18.2), thanks to a change in the product group structure of the guaranty insurance portfolio and an improvement in the relative return on the guaranty portfolio.
 • The total guaranty insurance exposure contracted by 6.0% from the previous year and was EUR 1,749 (1,862) million. The volume of consumer exposures in the total guaranty insurance exposure increased and the volume of corporate exposures decreased.
 • Claims incurred remained low and totalled EUR 0.8 (0.6) million. The claims ratio was 4.2% (3.2).
 • Operating expenses increased by 10.0% to EUR 5.1 (4.7) million. The expense ratio was on the 2022 level at 25.3% (25.6).
 • The balance on the technical account before changes in the equalisation provision rose to EUR 14.3 (13.0) million, and the combined ratio increased slightly to 29.5% (28.8). The solid profit in insurance operations was attributable to an increase in earned premiums and the continued low level of claims incurred and operating expenses.
 • Investment income at fair value was excellent at 6.9% (-11.2). Investment income was supported by favourable developments in fixed income and equity markets as inflation eased and interest rates stopped rising.
 • Profit before taxes increased to EUR 23.5 (-1.6) million.
 • Solvency strengthened and the solvency ratio was 246% (231) at the end of the financial year.
 • On 14 December 2023, S&P confirmed Garantia’s credit rating as A- with a stable outlook.

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2023

Additional information:

Henrik Allonen, CEO, henrik.allonen@garantia.fi, tel +358 50 303 7436

Jussi Blomgren, CFRO, Jussi.blomgren@garantia.fi, tel +358 40 058 7059

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1 January – 31 December 2023 is available on Taaleri Plc’s website https://www.taaleri.com/en/investors/reports-and-presentations.