Garantia on julkaissut vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

 • Vakuutusmaksutulo laski 1,9 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (25,1). Maksutulon lasku johtui yritysvastuiden maksutulon vähentymisestä, kuluttajavastuiden maksutulo sen sijaan kasvoi edellisvuodesta.
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 18,2 miljoonaan euroon (17,9) takausvakuutuskannan kasvun ansiosta.
 • Takausvakuutuskanta kasvoi 9,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 1 862 (1 695) miljoonaa euroa. Takausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi ja yritysvastuiden määrä väheni.
 • Korvauskulut pysyivät vähäisinä ja olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7). Vahinkosuhde oli 3,2 prosenttia (3,8).
 • Liikekulut supistuivat 17,3 prosenttia 4,7 (5,7) miljoonaan euroon. Liikekulusuhde parantui selvästi ja oli 25,6 prosenttia (31,7).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta nousi 13,0 miljoonaan euroon (11,5) ja yhdistetty kulusuhde laski 28,8 prosenttiin (35,5). Vakuutustoiminnan hyvä tulos oli seurausta vakuutusmaksutuottojen kasvusta sekä liikekulujen vähentymisestä.
 • Sijoitustoiminnan toimintaympäristö oli vuoden aikana poikkeuksellisen heikko, ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -11,2 prosenttia (6,1). Sijoitustoiminnan tulosta heikensivät etenkin markkinakorkojen historiallisen nopea ja voimakas nousu sekä riskilisien leventyminen.
 • Tulos ennen veroja painui sijoitustoiminnan heikon tuloksen johdosta -1,6 miljoonan euroon (19,9).
 • Vakavaraisuus vahvistui ja solvenssisuhde oli tilikauden päättyessä 231 prosenttia (219).
 • S&P vahvisti 7.11.2022 Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 on saatavissa Taaleri Oyj:n internet-sivuilta osoitteesta https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Garantia’s year 2022 – Profitability of insurance operations reaches new record, exceptionally weak market conditions weigh on investment operations

Garantia has published its Report of the Board of Directors and Financial Statements for 2022

 • Premiums written decreased by 1.9% to EUR 24.7 (25.1) million. The decrease in premiums written was caused by a decrease in premiums from corporate exposures, while premiums from consumer exposures were up on the previous year.
 • Earned premiums grew by 2.1% to EUR 18.2 (17.9) million due to growth in the guaranty insurance portfolio.
 • The total guaranty insurance exposure grew by 9.8% on the previous year and was EUR 1,862 (1,695) million. The volume of consumer exposures in the total guaranty insurance exposure increased and the volume of corporate exposures decreased.
 • Claims incurred remained low and totalled EUR 0.6 (0.7) million. The claims ratio was 3.2% (3.8).
 • Operating expenses contracted by 17.3% to EUR 4.7 (5.7) million. The expense ratio improved substantially and was 25.6% (31.7).
 • The balance on the technical account before changes in the equalisation provision rose to EUR 13.0 (11.5) million, and the combined ratio fell to 28.8% (35.5). The solid profit in insurance operations was attributable to an increase in earned premiums and a decrease in operating expenses.
 • The investment environment was exceptionally weak during the year, and investment return at fair value amounted to ‑2% (6.1). Investment performance was weakened in particular by the historically fast and strong rise in market interest rates and increasing credit risk spreads.
 • Earnings before tax declined to EUR ‑6 (19.9) million due to the weak investment performance.
 • Solvency strengthened and the solvency ratio was 231% (219) at the end of the financial year.
 • On 7 November 2022, S&P confirmed Garantia’s credit rating as A- with a stable outlook.

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2022

Additional information:

Titta Elomaa, CEO, titta.elomaa@garantia.fi, tel +358 50 552 8666

Henrik Allonen, CFRO, henrik.allonen@garantia.fi, tel +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1 January – 31 December 2022 is available on Taaleri Plc’s website https://www.taaleri.com/en/investors/reports-and-presentations.