Garantia on julkaissut vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 32,4 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon (19,0). Kasvu oli pääosin seurausta asuntolainatakausten vahvasta kysynnästä tilikauden aikana.
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 20,0 prosenttia 17,9 miljoonaan euroon (14,9).
 • Takausvakuutuskanta supistui edellisvuodesta ja oli 1 695 (1 817) miljoonaa euroa. Takausvakuutuskannan supistuminen oli seurausta yritysvastuiden vähentymisestä. Kuluttajavastuiden määrä kuitenkin kasvoi.
 • Korvauskulut pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6). Vahinkosuhde oli 3,8 prosenttia (4,0).
 • Liikekulut kasvoivat 12,5 prosenttia 5,7 (5,0) miljoonaan euroon. Liikekulusuhde kuitenkin laski vakuutusmaksutuottojen kasvun ansiosta 31,7 prosenttiin (33,8).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui 11,5 miljoonaan euroon (9,3) ja yhdistetty kulusuhde laski 35,5 prosenttiin (37,8). Vakuutustoiminnan hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat etenkin vakuutusmaksutuottojen runsas kasvu ja vähäisinä pysyneet korvauskulut.
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin vahvistui edellisvuodesta ja oli 6,1 prosenttia (1,8).
 • Tulos ennen veroja oli selvästi edellisvuotta parempi, 19,9 miljoonaa euroa (13,6). Tuloksen kasvu oli seurausta hyvästä kannattavuudesta sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa.
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana. Solvenssisuhde oli tilikauden päättyessä 219 prosenttia (229).
 • S&P vahvisti 11.10.2021 Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 on saatavissa Taaleri Oyj:n internet-sivuilta.

Garantia’s year 2021 – Best year in company history

Garantia has published its Report of the Board of Directors and Financial Statements for 2021

 • Premiums written increased by 32.4% to EUR 25.1 (19.0) million. The growth was mainly attributable to strong demand for residential mortgage guaranties during the financial year.
 • Earned premiums grew by 20.0% to EUR 17.9 (14.9) million.
 • The total guaranty insurance exposure contracted from the previous year to EUR 1,695 (1,817) million. The contraction was a result of a decrease in corporate exposures. The volume of consumer exposures increased, however.
 • Claims incurred remained at a low level and totalled EUR 0.7 (0.6) million. The claims ratio was 3.8% (4.0).
 • Operating expenses increased by 12.5% to EUR 5.7 (5.0) million. However, the expense ratio decreased, as a result of growth in earned premiums, to 31.7% (33.8).
 • The balance on the technical account before changes in the equalisation provision strengthened to EUR 11.5 (9.3) million, and the combined ratio fell to 35.5% (37.8). The solid financial performance in insurance operations was influenced particularly by the substantial growth in earned premiums and persistently low claims incurred.
 • Investment income at fair value improved on the previous year and was 6.1% (1.8).
 • Earnings before tax was clearly better than in the previous year, totalling EUR 19.9 (13.6) million. The growth in earnings was due to good profitability in both insurance and investment operations.
 • Solvency remained strong. The solvency ratio was 219% (229) at the end of the financial year.
 • On 11 October 2021, S&P confirmed Garantia’s credit rating as A- with a stable outlook.

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2021

Additional information:

Titta Elomaa, CEO, titta.elomaa@garantia.fi, tel +358 50 552 8666

Henrik Allonen, CFRO, henrik.allonen@garantia.fi, tel +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1 January – 31 December 2021 is available on Taaleri Plc’s website.