Garantia on julkaissut vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 • Vakuutusmaksutulo laski 3,3 prosenttia 19,0 miljoonaan euroon (19,6), mutta vakuutusmaksutuotot kasvoivat 12,4 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon (13,2).
 • Takausvakuutuskanta säilyi lähes edellisvuoden lopun tasolla ja oli 1,82 (1,84) mrd. euroa.
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui 9,3 miljoonaan euroon (5,9). Vakuutustoiminnan kannattavuuden parantuminen oli seurausta vakuutusmaksutuottojen kasvusta, korvauskulujen laskusta ja edellisvuotta pienemmistä liikekuluista.
 • Tilikaudella kirjattiin korvauskuluja 0,6 (1,6) miljoonaa euroa. Korvauskulujen määrä jäi tilikaudella vähäiseksi. Vahinkosuhde oli 4,0 (12,2) prosenttia.
 • Liikekulut pienentyivät 12,5 prosenttia ja liikekulusuhde laski 34 prosenttiin (43). Yhdistetty kulusuhde laski 38 prosenttiin (56).
 • Tulos ennen veroja oli 13,6 miljoonaa euroa (13,8). Tulosta nosti vakuutustoiminnan kohentunut kannattavuus ja sitä laski sijoitustoiminnan nettotuotto, joka jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli valittu riskitaso huomioon ottaen kohtuullinen 1,8 prosenttia (8,1).
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana. Solvenssisuhde oli tilikauden päättyessä 229 prosenttia (232).
 • S&P vahvisti 14.10.2020 Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 on saatavissa Taaleri Oyj:n kotisivuilta.

Garantia’s year 2020 – Best insurance result in company history

Garantia has published the Report by the Board of Directors and Financial Statements for 2020

 • Gross premiums written decreased by 3.3% to EUR 19.0 (19.6) million while earned premiums grew by 12.4% to EUR 14.9 (13.2) million.
 • The total guaranty insurance exposure remained near the level of the end of the previous year and was EUR 1.82 (1.84) billion.
 • The balance on the technical account before changes in the equalisation provision improved to EUR 9.3 (5.9) million. The improvement in the profitability of insurance operations was a result of growth in earned premiums, decline in claims incurred, and lower operating expenses than in the previous year.
 • Claims incurred totalled EUR 0.6 (1.6) million during the financial year. The volume of claims incurred remained low during the financial year. The claims ratio was 4.0% (12.2).
 • Operating expenses decreased by 12.5% and the expense ratio decreased to 34% (43). The combined ratio fell to 38% (56).
 • Earnings before tax amounted to EUR 13.6 (13.8) million. Earnings were increased by the improved profitability of insurance operations and decreased by net investment income, which was lower than in the previous year.
 • Investment return at fair value was, given the chosen level of risk, moderate and stood at 1.8% (8.1).
 • Solvency remained strong. The solvency ratio was 229% (232) at the end of the financial year.
 • On 14 October 2020, S&P confirmed Garantia’s credit rating as A- with a stable outlook.

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2020

Additional information:

Titta Elomaa, CEO, titta.elomaa@garantia.fi, tel +358 50 552 8666

Henrik Allonen, CFRO, henrik.allonen@garantia.fi, tel +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1.1.-31.12.2020 is available on Taaleri Plc’s website.