Garantia on julkaissut vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 13 prosenttia vertailukaudesta 19,6 miljoonaan euroon (17,4) ja vakuutusmaksutuotot 8 prosenttia 12,3 miljoonasta 13,2 miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kasvu oli 10,2 prosenttia.
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta laski 5,9 miljoonaan euroon (8,1) korvauskulujen ja liikekulujen kasvettua. Korvauskulut olivat vertailukaudella poikkeuksellisesti negatiiviset ja ne palautuivat tilikaudella lähemmäksi normaalia tasoa. Liikekulut kasvoivat liiketoiminnan kehittämiseksi tehtyjen panostusten seurauksena.
 • Vahinkosuhde oli 12,2 prosenttia (-6,4), liikekulusuhde 43,4 (40,3) prosenttia ja yhdistetty kulusuhde 55,7 prosenttia (34,0).
 • Tulos ennen veroja oli 13,8 miljoonaa euroa (9,2). Tulosta paransivat erityisesti edellisvuodesta kasvaneet sijoitustoiminnan nettotuotot, jotka olivat 6,3 miljoonaa euroa (1,9).
 • Sijoitustoiminnan nettotuottoja nosti sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 8,1 prosenttia (-1,7).
 • Vakavaraisuus säilyi liiketoiminnan kasvusta huolimatta vahvana. Solvenssisuhde oli tilikauden päättyessä 232 prosenttia (233).
 • S&P vahvisti 11.9.2019 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 on saatavissa Taaleri Oyj:n kotisivuilta.

 

Garantia’s year 2019 – Strong growth in insurance operations continued

Garantia has published the Report by the Board of Directors and Financial Statements for 2019

 • Gross premiums written increased by 13% to EUR 19.6 (17.4) million and earned premiums grew by 8% from EUR 12.3 million to EUR 13.2 million. The insurance exposure grew 10.2%.
 • The balance on the technical account before changes to the equalization provision decreased to EUR 5.9 (8.1) million due to increases in claims incurred and operating expenses. In an exception from the norm, claims incurred were negative during the comparison period, returning closer to the normal level during the financial year. Operating expenses grew as a result of investments in business development that were carried out.
 • The claims ratio was 12.2% (-6.4), the expense ratio was 43.4% (40.3) and the combined ratio was 55.7% (34.0).
 • Earnings before taxes amounted to EUR 13.8 (9.2) million. Earnings were positively influenced especially by the year-on-year increase in net income from investments, which totalled EUR 6.3 million (1.9).
 • The return on investments improved due to the favourable performance of investment markets. Return on investments at fair value was 8.1% (-1.7).
 • Solvency remained strong despite the growth in business volume. The solvency ratio was 232% (233) at the end of the financial year.
 • On 11 September 2019, S&P confirmed Garantia’s financial strength rating as A- with a stable outlook.

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2019

Additional information:

Titta Elomaa, CEO, titta.elomaa@garantia.fi, tel +358 50 552 8666
Henrik Allonen, Chief Financial and Risk Officer, henrik.allonen@garantia.fi, tel +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1.1.-31.12.2019 is available on Taaleri Oyj’s website.