Hyvä tulos haastavassa toimintaympäristössä, vakavaraisuus vahvistui edelleen

 • Vakuutusmaksutulo laski 26,0 prosenttia 8,0 (1–6/2022: 10,9) miljoonaan euroon asuntomarkkinoiden hiljentymisen vähennettyä asuntolainatakausten myyntiä.
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 25,2 prosenttia 10,0 (8,0) miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutuottoja kasvattivat takausvakuutuskannan volyymin kasvu ja tuoterakenteen muutos suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 • Takausvakuutuskanta supistui vuoden alusta 0,3 prosenttia 1 856 (1 862) miljoonaan euroon. Kuluttajavastuiden osuus oli 72 (72) prosenttia ja yritysvastuiden osuus 28 (28) prosenttia.
 • Korvauskulut pysyivät alkuvuonna alhaisella tasolla ja olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa. Vahinkosuhde oli 4,8 prosenttia (3,2).
 • Liikekulut kasvoivat 13,6 prosenttia ja olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,2). Liikekulusuhde kuitenkin laski edellisvuodesta ja oli 24,8 prosenttia (27,4).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui 7,0 miljoonaan euroon (5,5). Yhdistetty kulusuhde parantui 29,6 prosenttiin (30,6).
 • Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta, koska vertailukaudella sijoitustoiminnan tuottoja rasittivat inflaatio, korkojen nousu sekä Ukrainan sodan alkamisen markkinareaktiot. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna 2,4 prosenttia (-11,2).
 • Tulos ennen veroja vahvistui 10,3 miljoonaan euroon (-10,1). Vakuutustoiminnan tulos kehittyi hyvin ja sijoitustoiminnassakin tulos oli kohtuullinen.
 • Garantian vakavaraisuus vahvistui kertyneen tuloksen myötä selvästi. Solvenssisuhde oli kesäkuun lopussa 259,8 (231,3) prosenttia.

Taloudellinen yhteenveto 1-6/2023

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2023 on saatavissa Taalerin kotisivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat. Tammi-kesäkuun luvut ovat tilintarkastamattomia.

Garantia’s January-June 2023

A good result in a challenging environment, solvency strengthened further

 • Gross premiums written decreased by 26.0% to EUR 8.0 (1–6/2022: 10.9) million as the housing market cooled down and dragged down sales of new residential mortgage guaranties.
 • Earned premiums grew by 25.2% to EUR 10.0 (8.0) million. The growth was driven by growth in the guaranty insurance portfolio, and a change in its product mix, as compared against the corresponding period last year.
 • Total insurance exposure decreased 0.3% during the first half of the year to EUR 1,856 (1,862) million. The share of consumer exposures was 72% (72) and the share of corporate exposures 28% (28).
 • Claims incurred remained on a low level during the first half of the year and amounted to EUR 0.5 (0.3) million. Claims ratio was 4.8% (3.2).
 • Operating expenses grew 13.6% and amounted to EUR 2.5 (2.2) million. However, the expense ratio came down from the previous year and stood at 24.8% (27.4).
 • Balance on the technical account before changes in the equalisation provision strengthened to EUR 7.0 (5.5) million. Combined ratio improved to 29.6 per cent (30.6).
 • Net income from investments grew significantly from the corresponding period last year, as investment income was depressed in the period of comparison due to inflation, surging interest rates and the start of the war in Ukraine. Return on investments at fair value was 2.4% (-11.2) in the first half of the year.
 • Earnings before tax strengthened to EUR 10.3 (-10.1) million. Earnings from insurance operations developed well, with investment operations also delivering a fair result.
 • Garantia’s solvency strengthened clearly thanks to the profits accumulated. At the end of June, the company’s solvency ratio stood at 259.8% (231.3).

Financial Summary 1-6/2023

Additional information

Chief Executive Officer Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666

Chief Financial & Risk Officer Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri Group’s half-year report 1 January – 30 June 2023 is available on Taaleri’s website on taaleri.com/en/investors. The figures for the period January-June have not been audited.