Vakuutustoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä, sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku heikensi tulosta.

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 3,7 prosenttia 10,9 (10,5) miljoonaan euroon kuluttajaliiketoiminnan vetämänä.
 • Vakuutusmaksutuotot laskivat 2,8 prosenttia 8,0 (8,2) miljoonaan euroon aiempaa suuremman vakuutusmaksuvastuun muutoksen seurauksena. Vakuutusmaksuvastuu kasvoi takausvakuutuskannan painottuessa aiempaa enemmän kuluttajavastuisiin.
 • Takausvakuutuskanta kasvoi vuoden alusta 2,8 prosenttia 1 742 (1 695) miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi ja yritysvastuiden määrä väheni.
 • Korvauskulut pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Vahinkosuhde nousi 3,2 prosenttiin (2,6).
 • Liikekulut laskivat edellisvuodesta 2,6 prosenttia ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,2). Liikekulusuhde oli edellisvuoden tasolla 27,4 prosentissa (27,3).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta laski 5,5 miljoonaan euroon (5,8). Yhdistetty kulusuhde nousi 30,6 prosenttiin (29,9).
 • Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat merkittävästi vertailukaudesta. Alkuvuonna nettotuottoja painoivat erityisesti korkojen nousu, riskilisien leventyminen ja osakemarkkinoiden lasku. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna -11,2 (4,1) prosenttia.
 • Tulos ennen veroja heikentyi -10,1 miljoonaan euroon (10,1). Vakuutustoiminnan tuloskehitys säilyi hyvänä, mutta sijoitustoimintojen heikko tuloskehitys painoi yhtiön tulosta merkittävästi.
 • Garantian vakavaraisuus vahvistui. Yhtiön solvenssisuhde oli kesäkuun lopussa 237,8 (219,2) prosenttia.

Taloudellinen yhteenveto 1-6/2022

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin osavuotiskatsaus 1.1.-30.6.2022 on saatavissa Taalerin kotisivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat. Tammi-kesäkuun luvut ovat tilintarkastamattomia.

Garantia’s January-June 2022

Profitability of insurance operations remained good, decreased fair values of investment assets put pressure on earnings.

 • Gross premiums written grew by 3.7 per cent to EUR 10.9 (10.5) driven by the consumer business.
 • Earned premiums decreased by 2.8 per cent to EUR 8.0 (8.2) million due to the change in the provision for unearned premiums. The provision for unearned premiums grew due to the increased weight of consumer exposures in the guaranty insurance portfolio.
 • Total insurance exposure increased 2.8 per cent during the first half of the year to EUR 1,742 (1,695) million. The volume of consumer exposure increased, and the volume of corporate exposures decreased.
 • Claims incurred remained on a low level and amounted to EUR 0.3 (0.2) million. Claims ratio increased to 3.2 per cent (2.6).
 • Operating expenses decreased 2.6 per cent compared to the previous year and amounted to EUR 2.2 (2.2) million. The expense ratio stood at the previous year’s level at 27.4 per cent (27.3).
 • Balance on the technical account before changes in the equalisation provision decreased to EUR 5.5 (5.8) million. Combined ratio increased to 30.6 per cent (29.9).
 • Net income from investments decreased significantly compared to the corresponding period last year. During the first half of the year, net income from investments was weighted down by the pronounced increases in interest rates, widening risk margins and declining equity markets. Return on investments at fair value was
  -11.2 per cent (4.1) in the first half of the year.
 • Earnings before tax decreased to EUR -10.1 (10.1) million. The development of insurance operations profitability remained good, but the weak result of investment operations put significant pressure on overall earnings.
 • Garantia’s solvency strengthened. At the end of June, the company’s solvency ratio stood at 237.8 per cent (219.2).

Financial Summary 1-6/2022

Additional information

Chief Executive Officer Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666

Chief Financial & Risk Officer Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri Group’s half-year report 1 January – 30 June 2022 is available on Taaleri’s website on taaleri.com/en/investors. The figures for the period January-June have not been audited.