Vakuutusmaksutulo kasvoi ja tulos vahvistui alkuvuonna

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 33,4 prosenttia 10,5 (7,9) miljoonaan euroon asuntolainatakaustoiminnan vetämänä. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 15,8 prosenttia 8,2 (7,1) miljoonaan euroon.
 • Takausvakuutuskanta supistui vuoden alusta 5,0 prosenttia 1,72 (1,82) miljardiin euroon. Takausvakuutuskannan supistuminen on ollut pääosin seurausta yhtiön strategisesta päätöksestä lopettaa rakentamisalan kaupallisten takausten myöntäminen 1.1.2020 alkaen.
 • Korvauskulut pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Vahinkosuhde laski 2,6 prosenttiin (4,4).
 • Liikekulut nousivat edellisvuodesta ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,8). Liikekulusuhteen kasvu jäi kuitenkin maltilliseksi vakuutusmaksutuottojen kasvettua. Liikekulusuhde oli 27,3 prosenttia (25,3).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui 5,8 miljoonaan euroon (5,0). Yhdistetty kulusuhde oli edellisvuoden tasolla 29,9 prosentissa (29,8).
 • Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Vertailukaudella nettotuottoja painoivat koronaviruspandemian markkinavaikutukset. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna 4,1 (-4,5) prosenttia.
 • Tulos ennen veroja vahvistui 10,1 miljoonaan euroon (2,9). Vahvistuminen oli seurausta sekä vakuutus- että sijoitustoimintojen hyvästä tuloskehityksestä.
 • Garantian vakavaraisuus vahvistui. Yhtiön solvenssisuhde oli kesäkuun lopussa 241,6 (229,4) prosenttia.

Taloudellinen yhteenveto 1-6/2021

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021 on saatavissa Taalerin kotisivuilta. Tammi-kesäkuun luvut ovat tilintarkastamattomia.

Garantia’s January-June 2021

Premiums written grew and profitability improved in the first half of the year

 • Gross premiums written grew by 33.4 per cent to EUR 10.5 (7.9) million owing to growth in residential mortgage guaranties. Earned premiums grew by 15.8 per cent to EUR 8.2 (7.1) million.
 • Total insurance exposure contracted 5.0 per cent during the first half of the year to EUR 1.72 (1.82) billion. The contraction has mainly been the result of the company’s strategic decision to discontinue underwriting new construction sector related commercial bonds as of 1 January 2020.
 • Claims incurred remained on a low level and amounted to EUR 0.2 (0.3) million. Claims ratio decreased to 2.6 per cent (4.4).
 • Operating expenses grew compared to the previous year and amounted to EUR 2.2 (1.8) million. However, growth in the expense ratio remained limited as earned premiums grew. The expense ratio stood at 27.3 per cent (25.3).
 • Balance on the technical account before changes in the equalisation provision increased to EUR 5.8 (5.0) million. Combined ratio was at the level seen in the previous year at 29.9 per cent (29.8).
 • Net income from investments grew significantly compared to the corresponding period last year. During the period of comparison, net income from investments was weighed down by the market effects of the COVID-19 pandemic. Return on investments at fair value reached 4.1 per cent (-4.5) in the first half of the year.
 • Earnings before tax improved to EUR 10.1 (2.9) million. The improvement was a result of good profitability development of both insurance and investment operations.
 • Garantia’s solvency strengthened. At the end of June, the company’s solvency ratio stood at 241.6 per cent (229.4).

Financial Summary 1-6/2021

Additional information:
Chief Executive Officer Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Chief Financial & Risk Officer Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri Group’s half-year report 1 January – 30 June 2021 is available on Taaleri’s website. The figures for the period January-June have not been audited.