Vakuutustoiminnan kehitys säilyi hyvänä, sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku painoi tulosta.

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 1,4 prosenttia 7,9 (7,8) miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 7,6 prosenttia 7,1 (6,6) miljoonaan euroon.
 • Takausvakuutuskanta kasvoi vuoden alusta 0,5 prosenttia 1,85 (1,84) miljardiin euroon.
 • Korvauskulut pienentyivät 0,3 (1,4) miljoonaan euroon ja vahinkosuhde laski 4,4 prosenttiin (21,6).
 • Liikekulut laskivat 37,6 prosenttia 1,8 miljoonaan euroon (2,9) erityisesti alempien henkilöstökulujen seurauksena. Liikekulusuhde oli 25,3 prosenttia (43,7).
 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta kasvoi 5,0 miljoonaan euroon (2,3) vakuutusmaksutuottojen kasvun sekä vertailukautta vähäisempien korvaus- ja liikekulujen ansiosta. Yhdistetty kulusuhde oli 29,8 (65,3) prosenttia.
 • Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat merkittävästi vertailukaudesta koronaviruspandemian markkinavaikutusten takia. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna -4,5 (5,3) prosenttia.
 • Tulos ennen veroja laski 2,9 miljoonaan euroon (7,7). Tuloksen heikentyminen johtui sijoitustoiminnan nettotuottojen laskusta.
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Solvenssisuhde oli kesäkuun lopussa 232,4 (231,8) prosenttia.

Taloudellinen yhteenveto 1-6 2020

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666

Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020 on saatavissa Taalerin kotisivuilta. Tammi-kesäkuun luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Garantia’s January-June 2020

Insurance performance remained good, decreased fair values of investment assets put pressure on earnings.

 • Gross premiums written increased by 1.4% to EUR 7.9 (7.8) million. Earned premiums grew by 7.6% to EUR 7.1 (6.6) million.
 • Total insurance exposure grew by 0.5% during the first half of the year to EUR 1.85 (1.84) billion.
 • Claims incurred decreased to EUR 0.3 (1.4) million and claims ratio went down to 4.4% (21.6).
 • Operating expenses decreased by 37.6% to EUR 1.8 (2.9) million primarily due to lower personnel expenses. Expense ratio was 25.3% (43.7).
 • Balance on the technical account before changes in the equalization provision grew to EUR 5.0 (2.3) million due to increased earned premiums and lower claims and operating expenses. Combined ratio was 29.8% (65.3).
 • Net income from investments diminished significantly compared to the corresponding period last year due to the adverse market conditions caused by the COVID-19 pandemic. Return on investments at fair value was -4.5% (5.3) in the first half of the year.
 • Earnings before tax decreased to EUR 2.9 (7.7) million. The reduction in earnings was due to the diminished net income from investments.
 • Solvency remained strong despite the exceptional operating environment. At the end of June, solvency ratio stood at 232.4% (231.8).

Financial Summary 1-6 2020

Additional information

Chief Executive Officer Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666

Chief Financial & Risk Officer Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, tel. +358 50 303 7436

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri Group’s half-year report 1 January – 30 June 2020 is available on Taaleri’s website. The figures for the period January-June have not been audited.