Garantian tulos ja vakavaraisuus säilyivät vahvana.

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,8 miljoonaan euroon (7,7) ja vakuutusmaksutuotot 6,6 miljoonaan euroon (5,5). Takausvakuutuskanta oli kesäkuun lopussa 1,65 miljardia euroa (1,67).
  • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä korvauskulujen kasvusta huolimatta. Vahinkosuhde oli 21,6 prosenttia (-3,3), liikekulusuhde 43,7 prosenttia (45,1) ja yhdistetty kulusuhde 65,3 prosenttia (41,8).
  • Tulos ennen veroja vahvistui 7,7 miljoonaan euroon (4,3), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (1,3).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 5,3 prosenttia (-0,1).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana. Finanssivalvonta asetti 17.6.2019 Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se oli aiemmin 17,8 miljoonaa euroa. Solvenssisuhde oli 224,5 prosenttia (233,4) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen.

Lue lisää

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 on saatavissa Taaleri kotisivuilta.

Garantia’s January – June 2019

Earnings and solvency remained strong.

  • Premiums written totalled EUR 7.8 (7.7) million and earned premiums EUR 6.6 (5.5) million. At the end of June, insurance exposure amounted to EUR 1.65 (1.67) billion.
  • The balance on the technical account remained good, despite an increase in claims incurred. The claims ratio was 21.6% (-3.3), the expense ratio 43.7% (45.1) and the combined ratio 65.3% (41.8).
  • Earnings before taxes increased to EUR 7.7 (4.3) million while net return on investments recognised in profit and loss came to EUR 4.0 (1.3) million.
  • Return on investments at fair value was 5.3% (-0.1).
  • Garantia’s solvency remained strong. On 17 June 2019, the Financial Supervisory Authority set Garantia’s capital add-on (solvency capital requirement) at EUR 19.8 million (previously EUR 17.8 million). Solvency ratio was 224.5% (233.4) including the capital add-on.

 For more information

Additional information:

Titta Elomaa, CEO, titta.elomaa@garantia.fi, tel +358 50 552 8666
Niina Pullinen, Chief Financial and Risk Officer, niina.pullinen@garantia.fi, tel +358 50 572 9044