Garantia on vuodesta 2003 alkaen taannut Suomessa myönnettyjä asuntolainoja yli 2 miljardin euron määrästä ja mahdollistanut tänä aikana yli 60 000 kodin hankinnan. OP Ryhmän kanssa alkava yhteistyö kasvattaa Garantian jo aiemmin vahvaa roolia Suomen asuntomarkkinassa, ja tuo palvelun entistä useamman lainanhakijan saataville.

Lokakuun 2020 alusta alkaen Garantia tarjoaa OP Ryhmään kuuluville pankeille takausratkaisun, jota voidaan käyttää asuntolainan lisävakuutena yksityishenkilöiden hankkiessa asunnon omaksi kodikseen. Garantian tuottama takauspalvelu tarjoaa lainanhakijoille helppokäyttöisen ja digitaaliseen ympäristöön soveltuvan vakuusratkaisun, joka parantaa yksityisten kotitalouksien mahdollisuuksia hankkia oma koti ja helpottaa pankkien kykyä huomioida lainaneuvotteluissa asiakkaidensa yksilölliset tarpeet.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Titta Elomaa, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, puh. 050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi
Johtaja Tuukka Fabritius, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, puh. 0400 370 581, tuukka.fabritius@garantia.fi

Garantia expands its mortgage guarantee business – starts co-operation with OP Financial Group

Garantia  has agreed to provide residential mortgage guarantees to member banks of the OP Financial Group in future.

Since 2003, Garantia has guaranteed Finnish mortgage loans for over EUR 2 billion and enabled purchases of over 60,000 homes. Co-operation with OP Financial Group further underlines Garantia’s role as one of the key players in the Finnish housing market and improves the availability of guarantee services.

As of October 2020, member banks of the OP Financial Group can use Garantia’s guarantee insurance as additional collateral for mortgage loans to private homeowners. Garantia’s mortgage guarantee is a modern and easy to use solution which can easily be adapted to digital environment. It provides better possibilities to tailor mortgage loans for specific needs and facilitates the process of buying a home.

For further information, please contact:

CEO Titta Elomaa, Garantia Insurance Company Ltd, tel. +358 050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi
Director Tuukka Fabritius, Garantia Insurance Company Ltd, tel. + 358 400 370 581, tuukka.fabritius@garantia.fi