Garantia on vuonna 1993 perustettu Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Garantian ratkaisut yrityksille kattavat mm. lainatakaukset,  vuokratakaukset asuntoportfolioille, sijoitustakaukset ja jäännösarvotakaukset. Garantian ratkaisut kuluttajille kattavat Takaamo- ja Securent –vuokratakaukset, sekä yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat asuntolainojen takaukset. Garantia vastaa lisäksi eläkevakuutusyhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla julkisten TyEL -viitekorkojen laskennasta kulloinkin voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien laskuperusteiden mukaisesti. 

Garantian vakuutusmaksutulo vuonna 2018 oli 17 miljoonaa euroa, yhdistetty kulusuhde 34 prosenttia ja tulos ennen veroja 9 miljoonaa euroa. Takausvakuutuskanta oli 1,7 miljardia euroa. Garantian vakavaraisuus on vahva ja Standard & Poor’s on vahvistanut Garantialle luottoluokituksen A-. Vuonna 2018 Garantiassa työskenteli keskimäärin 25 henkilöä.

Garantia on Taaleri Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisätietoja: www.taaleri.com