Garantia on Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantia on Taaleri Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Garantian hallinnosta ja toiminnasta vastaavat päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Henkilön nimi ja syntymävuosiRooliKoulutus
Hannu Tonteri, s. 1950 Puheenjohtaja TTM
Karri Haaparinne, s. 1967 Jäsen Yo-merkonomi, eMBA
Timo Hukka, s. 1952 Jäsen Ekonomi
Jukka Ohls, s. 1955 Jäsen KTK
Antti Suhonen, s. 1970 Jäsen KTT

 

Organisaatio ja johtoryhmä

Garantian organisaatio koostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat Myynti ja asiakasrahoitus, Asumisen palvelut, lakiasiat ja vakuutuskannan hoito, Sijoitus sekä Talous ja riskienhallinta. 

Henkilön nimi ja syntymävuosiRooliKoulutus
Titta Elomaa, s. 1967 Toimitusjohtaja KTM
Tuukka Fabritius, s. 1982 Johtaja, Asumisen palvelut, lakiasiat ja vakuutuskannan hoito OTK
Martti Purhonen, s. 1973 Johtaja, Yritysmyynti ja asiakasrahoitus DI