Garantia toteutti vuosina 2013, 2014, 2018 ja 2019 Suomen ensimmäiset taatut ryhmäjoukkovelkakirjalainat, joiden yhteismäärä oli 234 miljoonaa euroa. Yksittäisten lainojen koko vaihteli 5-20 miljoonan euron välillä. Joukkovelkakirjalainatakauksella mahdollistimme keskisuurille asiakasyrityksillemme pääsyn velkapääomamarkkinoille sekä rahoituslähteiden hajauttamisen. Joukkovelkakirjalainajärjestelyissä hyödynnettiin Garantian kansainvälistä luottoluokitusta (S&P A-), mikä myötävaikutti lainan kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

Ryhmäemissioiden lisäksi myönnämme takauksia myös yksittäisten yritysten private placement joukkovelkakirjalainoille. Osana Taaleri-konsernia pystymmekin aidosti tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden suoraan rahoitukseen.

Ota yhteyttä Garantian Myynti ja asiakasrahoitus -yksikköön ja kerro tarpeestanne. Selvitämme yhdessä, soveltuisiko tämä suoran rahoituksen uudentyyppinen kanava yrityksellenne.

Ota yhteyttä

 

Marko Himanen

020 7479 814

 

Peter Lallukka

020 7479 843

 

Jyrki Tarkkonen

020 7479 834

 

Timo Lehikoinen

020 7479 824

 

Martti Purhonen

020 7479 848