Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

17.06.2019

GARANTIAN PÄÄOMAVAATIMUKSEN KOROTUS ON VAHVISTETTU

Finanssivalvonta on 17.6.2019 asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2018 oli 103,3 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus oli 44,3 miljoonaa euroa ml. aiempi pääomavaatimuksen korotus 17,8 miljoonaa euroa ja solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen, 223 prosenttia. Uudella 19,8 miljoonan euron pääomavaatimuksen korotuksella vakavaraisuuspääomavaatimus olisi ollut 46,3 miljoonaa euroa ja solvenssisuhde 223 prosenttia (pro forma 31.12.2018).

tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.2018 (pro forma
Vakavaraisuuspääomavaatimus pl. pääomavaatimuksen korotus 26 437 26 437
Pääomavaatimuksen korotus 17 812 19 848
Yhteensä 44 249 46 285
Oma perusvarallisuus 103 281 103 281
Solvenssisuhde, % ml. pääomavaatimuksen korotus 233 % 223 %
Solvenssisuhde, % pl. pääomavaatimuksen korotus 391 % 391 %

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että 12.6.2018 annetussa päätöksessä kuvatut edellytykset pääomavaatimuksen korottamisessa ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonta totesi tuolloin, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksen mukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2019 internetsivuillaan www.garantia.fi 15.8.2019.

Lisätietoja:
Vt. Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the reassessed capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 19.8 million for Garantia Insurance Company Ltd at 17 June 2019. The previous capital add-on was EUR 17.8 million. Garantia’s solvency remains strong after the reassessed capital add-on.

Garantia's own funds amounted to EUR 103.3 million at the end of December 2018. The solvency capital requirement was EUR 44.3 million including the capital add-on EUR 17.8 million and the solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement was 233 per cent.

The solvency capital requirement would have been EUR 46.3 million and the solvency ratio 223 per cent (pro forma 31 Dec 2018), including the new capital add-on EUR 19.8 million.

EUR thousand 31 Dec. 2018 31 Dec. 2018 (pro forma)
Solvency capital requirement excl. capital add-on 26,437 26,437
Capital add-on 17,812 19,848
Total 44,249 46,285
Basic own funds 103,281 103,281
Solvency ratio % incl. capital add-on 233 % 223 %
Solvency ratio, % excl. capital add-on 391 % 391 %

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the need for capital add-on described in decision 12 June 2018 are valid. The Financial Supervisory Authority stated that that the risk profile of Garantia’s non-life underwriting risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation. In addition the Financial Supervisory Authority reaffirms its view that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority assesses the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2019 on its websites on 15th August 2019.

Additional information:
Acting CEO Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044

7.03.2019

Securent ja Suomen Vuokranantajat ry yhteistyöhön

Securent ja Suomen Vuokranantajat ry ovat sopineet Suomen Vuokranantajien jäsenille suunnatun takauspalvelun toteuttamisesta.

Palvelu tuo yhdistyksen jäsenille konkreettista lisäturvaa ja on samalla osoitus vuokramarkkinan toimintamallien muutoksesta.

Securentin johtaja Tuukka Fabritius uskoo, että vakuuskäytännöissä tullaan tulevina vuosina näkemään selvä muutos.

”Olemme ylpeitä, että saamme yhdessä Suomen Vuokranantajien kanssa viitoittaa tietä uudenlaiseen ajatteluun, jossa vuokranantaja määrittää sopivan vakuuden määrän. Malli sujuvoittaa vuokraamista ja sopii erinomaisesti digitaaliseen ympäristöön. Näistä syistä arvioimme vakuuskäytännöissä tapahtuvan muutoksen olevan nopeaa.”

Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva on tyytyväinen uuteen palveluun.

”Olemme vuosien varrella kehittäneet useita uraauurtavia vuokranantajan ja asuntosijoittajan palveluita yhdessä eturivin palveluntarjoajien kanssa. Järjestönä tavoitteemme on helpottaa asuntosijoittajan arkea, ja Securentin kanssa yhdessä räätälöity takausvakuutus on erinomainen lisä tarjontaamme.”

Securentin tarjoama takausvakuutus toimii sijoitusasunnon turvana ja kattaa kaikki vuokralaisen vastuulle kuuluvat velvoitteet aina vuokranmaksun laiminlyönnistä asuntoon syntyneisiin vahinkoihin sekä korjaus- ja siivouskustannuksiin.

Securent lyhyesti

Securent on suomalaisen Vakuutusosakeyhtiö Garantian rekisteröity aputoiminimi. Garantia on vuonna 1993 perustettu Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö. Garantian ratkaisut kuluttajille kattavat Takaamo- ja Securent –vuokratakaukset, sekä yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat asuntolainojen takaukset.

Suomen Vuokranantajat lyhyesti

Suomen Vuokranantajat on yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien valtakunnallinen järjestö, joka tekee vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. 97 % jäsenistä suosittelee jäsenyyttä.

 

Lisätietoja:

Johtaja Tuukka Fabritius, Securent/Garantia p. 0400 370 581

Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen Vuokranantajat ry p. 050 303 1615

Securent takausvakuutus

14.02.2019

Garantian vuosi 2018 - vahvaa kasvua kannattavasti

Garantia on julkaissut vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta 17,4 miljoonaan euroon (15,2) ja vakuutusmaksutuotot 15 prosenttia 10,6 miljoonasta 12,3 miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kasvu oli 12 prosenttia.

 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta kasvoi 8,1 (4,3) miljoonaan euroon vakuutusmaksutuottojen kasvun, positiivisten korvauskulujen ja liikekulujen laskun seurauksena. Vahinkosuhde oli -6,4 prosenttia (10,1), liikekulusuhde 40,3 (51,1) prosenttia ja yhdistetty kulusuhde 34,0 prosenttia (60,3).
 • Tulos ennen veroja oli 9,2 miljoonaa euroa (16,8), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät 1,9 miljoonaan euroon (11,5).
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -1,7 prosenttia (6,6).
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 233,4 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 390,7 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.
 • S&P vahvisti 10.12.2018 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Lue lisää

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 on saatavissa Taaleri Oyj:n kotisivuilta.

GARANTIA’S YEAR 2018 – STRONG GROWTH PROFITABLY

 • Premiums written increased 14% on the comparison period and came to EUR 17.4 (15.2) million. Earned premiums increased 15% to EUR 12.3 mn (10.6). The insurance exposure grew 12%.
 • The balance on the technical account increased to EUR 8.1 mn (4.3) thanks to excellent growth, positive claims incurred and a decrease in operating costs. The claims ratio was -6.4% (10.1), expense ratio 40.3% (51.1) and the combined ratio was 34.0% (60.3).
 • Earnings before taxes were EUR 9.2 (16.8) million due to net return on investments recognised in profit and loss falling to EUR 1.9 (11.5) million.
 • The return on investments at fair value was -1.7% (6.6).
 • Solvency remained strong, despite the capital add-on confirmed by the Finnish Financial Supervisory Authority in June. Including the capital add-on, the solvency ratio was 233.4% (237.6 pro forma), and excluding the capital add-on, the solvency ratio was 390.7% (393.6).
 • On 10 December 2018, S&P confirmed Garantia’s financial strength rating as A- with a stable rating outlook.

For more information

Additional information:

Acting CEO, Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Chief Financial and Risk Officer, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1.1.-31.12.2018 is available on Taaleri Oyj's website.

4.01.2019

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) vahvisti 10.12.2018 Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial strength rating, FSR) ja yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin.

Lisätietoja
Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, puh 050 572 9044

 

Standard & Poor's confirmed Garantia’s rating A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) confirmed Garantia Insurance Company Ltd’s financial strength rating and financial enhancement rating A- with stable outlook 10th December 2018.

For further information, please contact
Acting CEO Titta Elomaa, tel +358 50 552 8666
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen tel +358 50 572 9044

19.11.2018

Vastiketakaukset taloyhtiöille

Garantia tuo markkinoille vastiketakauksen, jossa taloyhtiölle taataan osakkaiden hoito- ja rahoitusvastikkeiden maksu.

Enää ei riitä, että taloyhtiön taloudelliset luvut ovat kunnossa, vaan katse kääntyy tämän lisäksi taloyhtiön omistusrakenteeseen. Kuka maksaa vastikkeet, jos osakkaana oleva asuntosijoittaja ajautuu maksukyvyttömäksi?

Garantian vastiketakauksen takausmäärä vastaa noin 3-4 kk:n vastikekertymää, mikä tyypillisesti jää rästiin ennen kuin asunto ehditään ottaa haltuun. Vastiketakaus sopii niin uudelle kuin olemassa olevallekin taloyhtiölle, ja se lieventää taloyhtiön asukkaiden ja rahoittajapankkien taloyhtiöiden maksukykyyn liittyviä pelkoja.

Alkuvaiheessa vastiketakaus myönnetään hakemusten perusteella noin 20 valikoidulle taloyhtiölle pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella. Ensimmäiset vastiketakaukset on jo myönnetty Asunto-osakeyhtiö Vantaan Jadelle sekä Asunto-osakeyhtiö Vantaan Kultamännylle.

Kiinnostuitko tai tiedätkö sopivan taloyhtiön?

Ota yhteyttä timo.lehikoinen@garantia.fi /  020 7479 824 tai takaus@garantia.fi