Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

13.11.2018

Nimitysuutisia

Kai Suomela on nimitetty kehitysjohtajaksi Garantiaan 1.11.2018 alkaen ja

Tekn. kand. Jussi Blomgren on nimitetty Garantian riskienhallintapäälliköksi 12.11.2018 alkaen.

25.09.2018

Nimitysuutinen

OTM Anu Honkalinna on nimitetty asiakkuusjohtajaksi Garantiaan 10.9.2018 alkaen.

10.09.2018

Kahdeksan suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 82 M euron ryhmäjoukkovelkakirjalainan

Laina hinnoiteltiin markkinoilla 7.9.2018 ja se lasketaan liikkeeseen 14.9.2018. Lainan kiinteäksi kuponkikoroksi muodostui 1,375 prosenttia ja emissiokurssi on 99,918 prosenttia.

Kyseessä on jo kolmas Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalaina. Aikaisemmat laskettiin liikkeeseen vuosina 2013 ja 2014. Emissio on kokonaismäärältään 82 miljoonaa euroa ja sen liikkeeseenlaskijoina toimivat Basware Oyj, EKE-Finance Oy, Insta Group Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Sofigate Group Oy, Stalatube Oy ja Teknos Group Oy. Yritysten lainaosuudet vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä.

Garantian vahva luottoluokitus sekä kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan, joka tarjoaa kustannustehokkaan pääsyn pääomamarkkinoille myös keskisuurille suomalaisyrityksille. Velkasijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Garantialla on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor'sin luottoluokitus A-.

”Lainaamme osallistui sekä vanhoja liikkeeseenlaskija-asiakkaitamme edellisistä ryhmäjoukkovelkakirjalainoistamme että kokonaan uusia yrityksiä. Lainan kokonaismäärä muodostui edellisiä emissioitamme suuremmaksi. Viime vuosina lisääntyneen yleisen velkarahoitustarjonnan olosuhteissa tämä on konkreettinen osoitus velkainstrumenttimme ja konsultatiivisen palvelumme kilpailukyvystä, mutta myös yritysten halusta hajauttaa velkarahoituslähteitään. Ryhmäjoukkovelkakirjalaina on olennainen osa tuotevalikoimaamme myös jatkossa”, kertoo Garantian yritysmyynnistä ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja Martti Purhonen.

Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Laina myytiin institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.

Lainan pääjärjestäjänä toimi OP Yrityspankki Oyj.

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh.050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi

Johtaja, yritysmyynti ja asiakasrahoitus, Martti Purhonen, puh. 045 616 1551, martti.purhonen@garantia.fi

31.08.2018

Garantian vakuutusratkaisu korvaa perinteiset vuokravakuudet

Vakuutusosakeyhtiö Garantia on ostanut Suomen Vuokravastuu Oy:n (SVV) koko osakekannan toukokuussa julkistetun aiesopimuksen mukaisesti (Taaleri Oyj:n lehdistötiedote 22.5.2018). SVV tarjoaa vuokratakauksia, joilla voidaan korvata perinteinen tilitalletus vuokrasopimuksen vakuutena.

”Olemme vuodesta 2006 alkaen olleet takaamassa suomalaisten omistusasujien asuntolainoja. Tämä oli meille luonteva askel laajentaa asumiseen liittyvää vakuutusturvaamme ”, Garantian asumisen palveluista vastaava johtaja Tuukka Fabritius sanoo.

Kaupan myötä Garantian rooli asumisen palveluihin liittyvän turvan tarjoajana laajenee kattamaan asuntolainojen lisäksi myös vuokra-asumisen.

”Vuokra-asumisen markkina muuttuu suurten vuokranantajien luopuessa vakuuksista. Toisaalta pienempien vuokranantajien mahdollisuudet tarjota vastaavaa joustoa ovat rajalliset. Tämä luo tilaa uusille toimijoille, jolloin palveluntarjoajan vastuullisuus ja luotettavuus korostuvat. Garantian vakuutusratkaisu on joustava ja läpinäkyvä ratkaisu sekä vuokralaisen että vuokranantajan tarpeisiin.”

SVV:n myöntämät vuokratakaukset muuttuvat Garantian myöntämiksi vakuutuksiksi. Niiden tarjoaminen jatkuu entisellään Takaamo ja Securent -palveluissa. Nykyisten SVV:n asiakkaiden turva pysyy ennallaan, eivätkä uudet vakuutusehdot heikennä asiakkaiden asemaa suhteessa nykyisiin takausehtoihin. SVV tullaan sulauttamaan Garantiaan vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
Tuukka Fabritius, Johtaja, Asumisen palvelut, puh 040 0370 581, tuukka.fabritius@garantia.fi
Tero Konstari, Myyntijohtaja, Asumisen palvelut, puh 040 643 4115, tero.konstari@garantia.fi

Lue lisää Garantian ratkaisuista vuokralaisille www.takaamo.fi ja vuokranantajille www.securent.fi tai kysy räätälöidyistä ratkaisuistamme suurille vuokranantajille.

16.08.2018

Garantian tammi-kesäkuu 2018

Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi vahvasti ja vakuutustekninen kate vahvistui.

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 4,6 prosenttia vertailukaudesta 7,7 miljoonaan euroon (7,4). Takausvakuutuskanta kasvoi 7,0 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kannattavuus vahvistui. Vahinkosuhde oli -3,3 prosenttia (4,0) ja yhdistetty kulusuhde 41,8 prosenttia (52,7).
  • Tulos ennen veroja oli 4,3 miljoonaa euroa (8,9), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (6,1).
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -0,1 prosenttia (3,3).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 222,0 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 365,3 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.

Garantia on lisäksi julkaissut Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 päivityksen 08/2018 Finanssivalvonnan kesäkuussa 2018 asettaman pääomavaatimuksen korotuksen johdosta.

Lue lisää

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 on saatavissa Taalerin kotisivuilta.

Garantia’s January – June 2018

Premiums written increased and balance on the technical account strengthened

  • Garantia’s premiums written increased by 4.6% on the comparison period and came to EUR 7.7 million (7.4). Insurance exposure grew by 7.0%.
  • The balance on the technical account strengthened. The claims ratio was -3.3% (4.0) and the combined ratio stood at 41.8% (52.7).
  • Earnings before taxes were EUR 4.3 million (8.9) and net return on investments recognised in profit and loss totalled EUR 1.3 million (6.1).
  • Return on investments at fair value was -0.1% (3.3).
  • Garantia's solvency remained strong, despite the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, confirmed by the Financial Supervisory Authority in June. Solvency ratio was 222.0% (237.6 pro forma) including the capital add-on, and 365.3% (393.6) excluding the capital add-on.

Garantia has also published Solvency and Financial Condition Report 2017, update 08/2018, due to Capital Add-on confirmed by FSA on June 2018.

For more information

Additional information:

Vesa Aho, CEO, vesa.aho@garantia.fi, tel +358 50 343 1841
Niina Pullinen, Chief Financial and Risk Officer, niina.pullinen@garantia.fi, tel +358 50 572 9044