Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

7.03.2019

Securent ja Suomen Vuokranantajat ry yhteistyöhön

Securent ja Suomen Vuokranantajat ry ovat sopineet Suomen Vuokranantajien jäsenille suunnatun takauspalvelun toteuttamisesta.

Palvelu tuo yhdistyksen jäsenille konkreettista lisäturvaa ja on samalla osoitus vuokramarkkinan toimintamallien muutoksesta.

Securentin johtaja Tuukka Fabritius uskoo, että vakuuskäytännöissä tullaan tulevina vuosina näkemään selvä muutos.

”Olemme ylpeitä, että saamme yhdessä Suomen Vuokranantajien kanssa viitoittaa tietä uudenlaiseen ajatteluun, jossa vuokranantaja määrittää sopivan vakuuden määrän. Malli sujuvoittaa vuokraamista ja sopii erinomaisesti digitaaliseen ympäristöön. Näistä syistä arvioimme vakuuskäytännöissä tapahtuvan muutoksen olevan nopeaa.”

Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva on tyytyväinen uuteen palveluun.

”Olemme vuosien varrella kehittäneet useita uraauurtavia vuokranantajan ja asuntosijoittajan palveluita yhdessä eturivin palveluntarjoajien kanssa. Järjestönä tavoitteemme on helpottaa asuntosijoittajan arkea, ja Securentin kanssa yhdessä räätälöity takausvakuutus on erinomainen lisä tarjontaamme.”

Securentin tarjoama takausvakuutus toimii sijoitusasunnon turvana ja kattaa kaikki vuokralaisen vastuulle kuuluvat velvoitteet aina vuokranmaksun laiminlyönnistä asuntoon syntyneisiin vahinkoihin sekä korjaus- ja siivouskustannuksiin.

Securent lyhyesti

Securent on suomalaisen Vakuutusosakeyhtiö Garantian rekisteröity aputoiminimi. Garantia on vuonna 1993 perustettu Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö. Garantian ratkaisut kuluttajille kattavat Takaamo- ja Securent –vuokratakaukset, sekä yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat asuntolainojen takaukset.

Suomen Vuokranantajat lyhyesti

Suomen Vuokranantajat on yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien valtakunnallinen järjestö, joka tekee vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. 97 % jäsenistä suosittelee jäsenyyttä.

 

Lisätietoja:

Johtaja Tuukka Fabritius, Securent/Garantia p. 0400 370 581

Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen Vuokranantajat ry p. 050 303 1615

Securent takausvakuutus

14.02.2019

Garantian vuosi 2018 - vahvaa kasvua kannattavasti

Garantia on julkaissut vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta 17,4 miljoonaan euroon (15,2) ja vakuutusmaksutuotot 15 prosenttia 10,6 miljoonasta 12,3 miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kasvu oli 12 prosenttia.

 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta kasvoi 8,1 (4,3) miljoonaan euroon vakuutusmaksutuottojen kasvun, positiivisten korvauskulujen ja liikekulujen laskun seurauksena. Vahinkosuhde oli -6,4 prosenttia (10,1), liikekulusuhde 40,3 (51,1) prosenttia ja yhdistetty kulusuhde 34,0 prosenttia (60,3).
 • Tulos ennen veroja oli 9,2 miljoonaa euroa (16,8), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät 1,9 miljoonaan euroon (11,5).
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -1,7 prosenttia (6,6).
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 233,4 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 390,7 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.
 • S&P vahvisti 10.12.2018 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Lue lisää

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 on saatavissa Taaleri Oyj:n kotisivuilta.

GARANTIA’S YEAR 2018 – STRONG GROWTH PROFITABLY

 • Premiums written increased 14% on the comparison period and came to EUR 17.4 (15.2) million. Earned premiums increased 15% to EUR 12.3 mn (10.6). The insurance exposure grew 12%.
 • The balance on the technical account increased to EUR 8.1 mn (4.3) thanks to excellent growth, positive claims incurred and a decrease in operating costs. The claims ratio was -6.4% (10.1), expense ratio 40.3% (51.1) and the combined ratio was 34.0% (60.3).
 • Earnings before taxes were EUR 9.2 (16.8) million due to net return on investments recognised in profit and loss falling to EUR 1.9 (11.5) million.
 • The return on investments at fair value was -1.7% (6.6).
 • Solvency remained strong, despite the capital add-on confirmed by the Finnish Financial Supervisory Authority in June. Including the capital add-on, the solvency ratio was 233.4% (237.6 pro forma), and excluding the capital add-on, the solvency ratio was 390.7% (393.6).
 • On 10 December 2018, S&P confirmed Garantia’s financial strength rating as A- with a stable rating outlook.

For more information

Additional information:

Acting CEO, Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Chief Financial and Risk Officer, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1.1.-31.12.2018 is available on Taaleri Oyj's website.

4.01.2019

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) vahvisti 10.12.2018 Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial strength rating, FSR) ja yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin.

Lisätietoja
Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, puh 050 572 9044

 

Standard & Poor's confirmed Garantia’s rating A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) confirmed Garantia Insurance Company Ltd’s financial strength rating and financial enhancement rating A- with stable outlook 10th December 2018.

For further information, please contact
Acting CEO Titta Elomaa, tel +358 50 552 8666
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen tel +358 50 572 9044

19.11.2018

Vastiketakaukset taloyhtiöille

Garantia tuo markkinoille vastiketakauksen, jossa taloyhtiölle taataan osakkaiden hoito- ja rahoitusvastikkeiden maksu.

Enää ei riitä, että taloyhtiön taloudelliset luvut ovat kunnossa, vaan katse kääntyy tämän lisäksi taloyhtiön omistusrakenteeseen. Kuka maksaa vastikkeet, jos osakkaana oleva asuntosijoittaja ajautuu maksukyvyttömäksi?

Garantian vastiketakauksen takausmäärä vastaa noin 3-4 kk:n vastikekertymää, mikä tyypillisesti jää rästiin ennen kuin asunto ehditään ottaa haltuun. Vastiketakaus sopii niin uudelle kuin olemassa olevallekin taloyhtiölle, ja se lieventää taloyhtiön asukkaiden ja rahoittajapankkien taloyhtiöiden maksukykyyn liittyviä pelkoja.

Alkuvaiheessa vastiketakaus myönnetään hakemusten perusteella noin 20 valikoidulle taloyhtiölle pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella. Ensimmäiset vastiketakaukset on jo myönnetty Asunto-osakeyhtiö Vantaan Jadelle sekä Asunto-osakeyhtiö Vantaan Kultamännylle.

Kiinnostuitko tai tiedätkö sopivan taloyhtiön?

Ota yhteyttä timo.lehikoinen@garantia.fi /  020 7479 824 tai takaus@garantia.fi

10.09.2018

Kahdeksan suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 82 M euron ryhmäjoukkovelkakirjalainan

Laina hinnoiteltiin markkinoilla 7.9.2018 ja se lasketaan liikkeeseen 14.9.2018. Lainan kiinteäksi kuponkikoroksi muodostui 1,375 prosenttia ja emissiokurssi on 99,918 prosenttia.

Kyseessä on jo kolmas Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalaina. Aikaisemmat laskettiin liikkeeseen vuosina 2013 ja 2014. Emissio on kokonaismäärältään 82 miljoonaa euroa ja sen liikkeeseenlaskijoina toimivat Basware Oyj, EKE-Finance Oy, Insta Group Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Sofigate Group Oy, Stalatube Oy ja Teknos Group Oy. Yritysten lainaosuudet vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä.

Garantian vahva luottoluokitus sekä kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan, joka tarjoaa kustannustehokkaan pääsyn pääomamarkkinoille myös keskisuurille suomalaisyrityksille. Velkasijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Garantialla on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor'sin luottoluokitus A-.

”Lainaamme osallistui sekä vanhoja liikkeeseenlaskija-asiakkaitamme edellisistä ryhmäjoukkovelkakirjalainoistamme että kokonaan uusia yrityksiä. Lainan kokonaismäärä muodostui edellisiä emissioitamme suuremmaksi. Viime vuosina lisääntyneen yleisen velkarahoitustarjonnan olosuhteissa tämä on konkreettinen osoitus velkainstrumenttimme ja konsultatiivisen palvelumme kilpailukyvystä, mutta myös yritysten halusta hajauttaa velkarahoituslähteitään. Ryhmäjoukkovelkakirjalaina on olennainen osa tuotevalikoimaamme myös jatkossa”, kertoo Garantian yritysmyynnistä ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja Martti Purhonen.

Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Laina myytiin institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.

Lainan pääjärjestäjänä toimi OP Yrityspankki Oyj.

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh.050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi

Johtaja, yritysmyynti ja asiakasrahoitus, Martti Purhonen, puh. 045 616 1551, martti.purhonen@garantia.fi