Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

20.08.2014

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Kuluvan vuoden alkupuolella Garantia takasi yhdeksän yrityksen liikkeeseen laskeman joukkovelkakirjalainan, joka myytiin nopeasti sijoittajille. Tämä oli jo toinen kerta puolen vuoden aikana, kun suomalaisyritykset hakivat Garantian takauksen turvin pitkäaikaista rahoitusta pääomamarkkinoilta. Niin sijoittajat kuin emittoijatkin ovat ottaneet uuden takaustuotteen hyvin vastaan ja sen kysyntänäkymät ovat rohkaisevia muuten epävarmassa taloustilanteessa. Kokonaisuutena Garantian alkuvuosi sujui hieman ennakko-odotuksia paremmin, koska sijoitukset tuottivat budjetoitua enemmän ja korvaukset jäivät ennakoitua alemmalle tasolle.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 5,3 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 4,8 miljoonasta eurosta. Vakuutusmaksutuotot olivat kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5,5 M€, kun ne vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 olivat 5,3 M€. Korvauskulusuhde oli 1,3 % (22,7 %) ja yhdistetty kulusuhde
44,2 % (52,4 %). Sijoitustoiminnan tuotto oli 4,1 % (2,2 %) ja tilikauden voitto 2,2 M€ (3,6 M€).

Taseen loppusumma oli 110 M€ (107 M€) ja toimintapääoma 36 M€ (32 M€). Vakavaraisuuspääoma nousi 105 miljoonaan euroon (95 M€).

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Mikael Englund
puh. 020 7479 814
mikael.englund(at)garantia.fi

19.06.2014

Garantia Kauppalehdessä 19.6.2014

Kauppalehti kirjoittaa pk-bondimarkkinan kehityksestä ja Garantian toisesta, menestyksekkäästi toteutetusta taatusta ryhmäemissiosta Analyysi-osiossaan 19.6.2014. Artikkelin pääset lukemaan Kauppalehden sivuilta>>

11.06.2014

Press release, 11 June, 2014

Nine Finnish companies to issue a multi-issuer bond of EUR 70 million guaranteed by Garantia

Garantia Insurance Company Ltd is guaranteeing a second multi-issuer bond for mid-market companies within six months. The bond represents a new type of financing instrument for mid-market companies. Companies participating in the issue totalling EUR 70 million are CapMan Plc, EM Group Oy, Enfo Oyj, Keitele Forest Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Okmetic Oyj, Stalatube Oy ja Terra Patris Oy. The allocated amounts between the participating companies are either five or ten million euros each.

Garantia's loan guaranty capacity, its investment grade credit rating and ability to pool the relatively modest financing needs of mid-market companies enable a new source of financing for companies in this segment. The solution complements the existing financing of the issuing companies. For investors, the bond offers an opportunity to invest in Finnish good quality SME credit in a new way and scale. Both Garantia (5 July 2013) and the guaranteed multi-issuer bond (6 June 2014; expected) hold a Standard & Poor's credit rating of A-.

The companies participating in the bond represent different industries and parts of Finland. As in the first guaranteed multi-issuer bond issued in late 2013, family owned enterprises are well represented in the issue, but as a new feature, the group of issuers also include two listed companies, CapMan Plc and Okmetic Oyj.

"The need to create new financing opportunities for mid-market companies has been discussed in the public in Finland for several years, because the narrow range of financing alternatives has made it somewhat difficult for SMEs to secure financing. With the multi-issuer bond guaranteed by Garantia, we are aiming to broaden the financing opportunities of SMEs, as well as to complement our range of loan guaranty solutions. The guaranteed multi-issuer bond is a great addition to our product portfolio. This issue, similarly to our first issue in 2013, has demonstrated that investors alike value the opportunity to participate in the financing of Finnish businesses and in the enhancement of their operating conditions," says Mikael Englund, Managing Director of Garantia.

Garantia guarantees the payment of the interest coupons and debt principal of the entire issue as defined under the terms and conditions of the bond. Garantia's guaranteed multi-issuer bond was marketed to and placed with Finnish and international institutional investors, and it will be issued on 18 June 2014. The bond was met with great interest and attention, and subsequently, it was substantially oversubscribed. The bond was priced on 11 June 2014, at 115 bps over the 5 year mid swap rate resulting in a coupon at 1,85 %. The maturity of this fixed rate, bullet, guaranteed multi-issuer bond of EUR 70 million is five years.

Swedbank and Pohjola Markets were mandated as the Lead Managers for the issue. Swedbank acted as the Structuring and Paying Agent for the issue.


Additional information:
Mikael Englund, Managing Director, tel. +358 (0)20 747 9814, mikael.englund(at)garantia.fi
Jenni Tiainen, Vice President, Structured Products, tel. +358 (0)20 747 9801, jenni.tiainen(at)garantia.fi

Garantia is a Finnish non-life insurance company owned by Finnish pension insurance companies, and it specialises in issuing loan guaranties for Finnish corporations. Established in 1993, Garantia is the only company of its kind in Finland. Garantia's gross exposure totals EUR 1.4 billion, solvency capital EUR 104 million and the balance sheet total is EUR 114 million. Garantia has about 550 corporate clients and about 21,000 guaranties outstanding.

11.06.2014

Tiedote 11.6.2014

Yhdeksän suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 70 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainan

Vakuutusosakeyhtiö Garantia takaa jo toisen kerran puolen vuoden aikana keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalainan. Laina tarjoaa uudenlaisen rahoitusvaihtoehdon keskisuurille yrityksille. Emissio on suuruudeltaan 70 miljoonaa euroa ja sen liikkeeseenlaskijoina toimivat CapMan Oyj, EM Group Oy, Enfo Oyj, Keitele Forest Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Okmetic Oyj, Stalatube Oy ja Terra Patris Oy. Yritysten lainaosuudet ovat viisi tai kymmenen miljoonaa euroa.

Garantian takausvakuutuskapasiteetti, hyvä luottoluokitus ja kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan, joka avaa muita rahoitusmuotoja täydentävän rahoituskanavan keskisuurille suomalaisyrityksille. Sijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Sekä Garantialla takaajana (S&P, 5.7.2013) että itse taatulla ryhmäjoukkovelkakirjalainalla (S&P, 6.6.2014, alustava) on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor'sin luottoluokitus A-.

Lainan liikkeeseen laskevat yritykset ovat eri toimialoilta ja sijaitsevat eri puolilla Suomea. Perheyritykset ovat ensimmäisen, loppuvuodesta 2013 liikkeeseen lasketun taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan tavoin hyvin edustettuina, ja tällä kertaa mukana on myös kaksi julkisesti noteerattua yhtiötä, CapMan Oyj ja Okmetic Oyj.

"Suomessa on keskusteltu jo useamman vuoden ajan tarpeesta tuoda uusia rahoitusratkaisuja pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville, koska rahoitusvaihtoehtojen puute ja tarjonnan yksipuolisuus on ajoittain vaikeuttanut PK-sektorin rahoitusta. Tavoitteemme on ollut laajentaa Garantian takaaman ryhmäjoukkovelkakirjalainan avulla PK-sektorin rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää takausvakuutuksiin liittyviä ratkaisujamme. Nyt liikkeeseen lasketun ryhmäjoukkovelkakirjalainan takaus täydentää sopivasti tuotevalikoimaamme. Vuonna 2013 toteutettu ensimmäinen Garantian takaama ryhmäemissio osoitti, että myös sijoittajat arvostavat mahdollisuutta osallistua suomalaisen yritystoiminnan rahoittamiseen ja toimintaedellytysten vahvistamiseen – näin myös tällä kertaa", kertoo Garantian toimitusjohtaja Mikael Englund.

Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Garantian taattua ryhmäjoukkovelkakirjalainaa markkinoitiin ja myytiin kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, ja se lasketaan liikkeelle 18.6.2014. Laina herätti sijoittajissa vahvaa kiinnostusta ja saamansa huomion turvin se ylimerkittiin. Laina hinnoiteltiin markkinoilla 11.6.2014 tasolle 115 bps yli viiden vuoden mid swap –koron tuottaen kuponkikorkotason 1,85 %. 70 miljoonan euron taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan juoksuaika on viisi vuotta, laina on kiinteäkorkoinen ja lyhennysvapaa.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat Swedbank ja Pohjola Markets. Swedbank toimi lainan strukturointi- ja maksuagenttina.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Englund, puh. 020-7479814, mikael.englund(at)garantia.fi
Asiakasrahoitusjohtaja Jenni Tiainen, puh. 020-7479801, jenni.tiainen(at)garantia.fi


Garantia on takausvakuutuksiin erikoistunut suomalaisten eläkevakuuttajien omistama vakuutusyhtiö. Garantia on perustettu vuonna 1993, ja se on Suomen ainoa takauksiin erikoistunut vakuutusyhtiö. Garantian takauskanta on 1,4 mrd euroa, vakavaraisuuspääoma 104 milj. euroa ja taseen loppusumma 114 milj. euroa. Garantialla on noin 550 yritysasiakasta, ja takauksia on noin 21 000 kappaletta.

9.06.2014

'A-' rating to a Multi-Issuer Bond Guaranteed by Garantia

Internationally renowned credit rating agency Standard & Poor's has assigned 'A-' rating to a proposed Multi-Issuer Bond Guaranteed by Garantia Insurance Company Ltd. on 6 June 2014

  • Garantia insurance Co. Ltd. will guarantee a proposed €70 million bond to be issued by nine Finnish small and midsize enterprises (SMEs).
  • The guarantee is through an insurance policy taken by the SMEs, which pay a premium, and its terms and conditions meet our guarantee criteria.
  • In addition, we view the holders of the guaranteed bond as ranking equally with Garantia's policyholders.
  • We are therefore assigning a 'A-' rating to the proposed bond, equalizing it withour financial strength rating on Garantia.