Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

15.12.2016

Garantia ja NIB aloittavat yhteistyön pk- ja midcap-yrityksille suunnatulla lainaohjelmalla

 

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia ovat sopineet 20 miljoonan euron lainaohjelmasta, jolla rahoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja midcap-yritysten investointihankkeita.

Lainaohjelma on suunnattu pk-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, ja midcap-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 150 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää Suomessa toteutettaville hankkeille esimerkiksi uusiin koneisiin tai laitteisiin (aineelliseen pääomaan), tuotanto- ja palvelutiloihin, IT-järjestelmiin tai tutkimus- ja kehitystyöhön sekä näihin liittyvään käyttöpääomaan.

”NIB:n ja Garantian yhdessä toteuttaman lainaohjelman tarkoituksena on tuoda markkinoille uusi rahoitusvaihtoehto pk-yritysten ja mid-cap-yritysten investointeihin. Yhteistyö NIB:n kanssa on tärkeä uusi avaus Garantialle yhtiön laajentaessa rahoitusratkaisuja suomalaisille yrityksille yhteistyökumppaneidensa kanssa, Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho toteaa.”

Kaikkien ohjelmassa myönnettävien yksittäisten lainojen laina-aika on enintään 5–7 vuotta. Garantialla on valtuudet valita ohjelmaan soveltuvat lainansaajat. NIB solmii lainasopimukset lainansaajien kanssa ja Garantia myöntää takauksen, joka kattaa 50 % myönnetyn lainan pääomasta ja korosta. Garantia huolehtii lisäksi lainojen vakuuksista lainaohjelmassa NIB:n toimeksiannosta.

”Yhdessä Garantian kanssa toteutettu lainaohjelma tukee suhteellisen pieniä yrityksiä Suomessa soveltamalla mallia, jossa NIB voi jakaa luottoriskin liiketoimintakumppanin kanssa. Tämä on ensimmäinen lainaohjelma, jossa luottoriski jaetaan kumppanin kanssa, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.”

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia, toimitusjohtaja Vesa Aho, puh 050 343 1841

1.12.2016

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A-

Standard & Poor's vahvisti Garantian luottoluokituksen A- ja muutti luokituksen näkymät negatiivisesta vakaiksi.

Standard & Poor's Credit Market Services Ltd (S&P) vahvisti Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- ja muutti luokituksen näkymät negatiivisesta vakaiksi.

Lisätietoja:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia, toimitusjohtaja Vesa Aho, puh 050 343 1841

 

Standard & Poor's confirmed Garantia’s rating A- and changed the rating outlook from negative to stable

Standard & Poor's Credit Market Services Ltd (S&P) confirmed Garantia Insurance Company Ltd’s financial strength rating A- and changed the rating outlook from negative to stable.

For further information, please contact
Garantia Insurance Company Ltd, CEO Vesa Aho, tel +358 50 343 1841

25.08.2016

Garantian tammi-kesäkuu 2016

Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi selvästi ja vakavaraisuus säilyi vahvana.

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta 5,5 miljoonaan euroon (4,5). Takausvakuutuskannan kasvu alkuvuonna oli 5,5 prosenttia.
 • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 10 prosenttia (6) ja yhdistetty kulusuhde 58 prosenttia (57).
 • Tulos ennen veroja laski 3,5 miljoonaan euroon (6,6) vertailukautta alhaisempien sijoitustuottojen johdosta.
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 1,5 prosenttia (3,7).

Lue lisää

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-31.12.2015.

2.03.2016

Garantian tilinpäätös 1.1.-31.12.2015

Garantian vastuunkantokyky vahvistui. Yhtiö siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen. Luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

Garantian vuoden 2015 tilinpäätös on julkaistu.

Lue lisää: Garantian hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätös 1.1.-31.12.2015 on saatavissa: http://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset

 

25.02.2016

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Garantian tulos ennen veroja parani ja vastuunkantokyky vahvistui. Yhtiö siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen. Luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

 • Tulos ennen veroja parani ja oli 8,5 miljoonaa euroa (5,3).

 • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 15 prosenttia (4) ja yhdistetty kulusuhde 64 prosenttia (46).

 • Vakuutusmaksutuotot laskivat vertailukaudesta 11 prosenttia.

 • Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin oli 4,4 % (7,1).

 • Standard & Poor’s vahvisti 19.6.2015 Garantian luottoluokituksen A- negatiivisin näkymin. Yhtiön vastuunkantokyky on vahva.

 • Garantian koko osakekanta siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen 31.3.2015 toteutuneella yrityskaupalla.

 • Varsinainen yhtiökokous nimitti Garantialle uuden hallituksen 31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tonteri ja jäseniksi Juhani Elomaa (varapuheenjohtaja), Timo Hukka, Jukka Ohls, Antti Suhonen ja Tomi Yli-Kyyny.

 • Hallitus nimitti 31.3.2015 kokouksessaan uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon 14.4.2015 alkaen.

Lue lisää: Garantia tilinpäätöstiedote 1.1.-31-12.2015

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 on saatavissa: http://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset

Taaleri-konsernin ja Garantian tilinpäätökset julkaistaan viikolla 9.