Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

7.03.2017

Garantian tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016

Garantian vuoden 2016 tilinpäätös on julkaistu.

 

Garantian hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 on luettavissa täältä.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 on saatavissa Taalerin kotisivuilta.

2.03.2017

Sijoitusasuntolainatakaus myyntiin Danske Bankiin

Vuoden 2017 alusta alkaen Danske Bankin asiakkailla on ollut mahdollisuus hankkia sijoitusasunto Garantian takauksella.

Takausta hyödyntämällä yksityishenkilö voi saada sijoitusasuntolainaa jopa 90 prosenttia asunnon hankintahinnasta eli sijoitusasunto voidaan hankkia parhaimmillaan vain 10 prosentin omarahoitusosuudella.

Sijoitusasuntolainatakauksen käyttämisestä voit neuvotella Danske Bankissa.

28.02.2017

Garantian vuosi 2016

Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi selvästi ja S&P muutti Garantian luottoluokituksen A- näkymät vakaiksi.

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta 12,2 miljoonaan euroon (10,0). Takausvakuutuskannan kasvu oli 13,3 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 12 prosenttia (15) ja yhdistetty kulusuhde 65 prosenttia (64).
  • Tulos ennen veroja oli 7,7 miljoonaa euroa (8,5) vertailukautta alhaisempien tuloslaskelmaan kirjattujen sijoitusten nettotuottojen johdosta.
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 5,8 prosenttia (4,6).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana ja solvenssisuhde oli 435 (506) prosenttia.
  • S&P vahvisti 1.12.2016 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- ja muutti luokituksen näkymät vakaiksi.

Lue lisää: Yhteenveto 1-12/2016

Garantia julkistaa hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen viikolla 10 samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 on saatavissa Taalerin kotisivuilta.

19.12.2016

Aktia Pankki ja Garantia yhteistyöhön Aktia asuntolainatakausten osalta

Asuntolainatakauksen avulla oman kodin hankinta on mahdollista entistä useammalle.

Aktia Pankki ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Garantia tuottaa Aktian asuntolainatakaukset. Asuntolainatakaus on lisävakuus, jota voidaan hyödyntää, kun haettavan lainan määrä ylittää asunnon vakuusarvon. Asuntolainatakauksen avulla oman kodin hankinta on mahdollista entistä useammalle.

”Nykyisin monet haluavat hankkia oman kodin itsenäisesti ilman että tarvitaan henkilötakaajia tai sukulaisten omaisuutta vakuudeksi. Toisaalta omia säästöjä ei aina haluta sitoa kokonaan asunnon hankintaan, vaan asiakkaat toivovat pankilta ratkaisuja, joiden avulla sekä säästäminen että oman kodin hankinta onnistuvat samanaikaisesti”, toteaa asuntolainatakauksista Garantiassa vastaava asiakasrahoitusjohtaja Ville Korte.

”Aktian asiakkaille uudistunut asuntolainatakaus mahdollistaa entistä kattavamman ja joustavamman asuntorahoituksen. Asuntolainatakaus helpottaa konkreettisesti asiakkaan ensimmäisen ja toisen asunnon hankintaa, jossa omarahoitusosuutta useimmiten täydennetään lisävakuuksilla”, sanoo Aktian lainaamisen tuotteista ja palveluista vastaava johtaja Erno Kiukkonen.

Aktia on viimeisen vuoden aikana panostanut kasvustrategiansa mukaisesti voimakkaasti varsinkin uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen, jotta voidaan taata asiakkaille kokonaisvaltainen palvelukonsepti. Lainaamisen palvelukehityksessä Aktia pyrkii Garantian yhteistyön myötä vastaamaan asuntorahoitusmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin sekä lisäämään joustavuutta asiakkaan rahoitusratkaisuissa.

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset. Aktia-konsernin noin 350 000 asiakkaan palvelusta vastaavat noin 50 omaa konttoria sekä internet- ja puhelinkanavat.

Lisätietoja:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia, toimitusjohtaja Vesa Aho, puh 050 343 1841 ja asiakasrahoitusjohtaja Ville Korte, puh 040 657 3480

15.12.2016

Garantia ja NIB aloittavat yhteistyön pk- ja midcap-yrityksille suunnatulla lainaohjelmalla

 

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia ovat sopineet 20 miljoonan euron lainaohjelmasta, jolla rahoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja midcap-yritysten investointihankkeita.

Lainaohjelma on suunnattu pk-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, ja midcap-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 150 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää Suomessa toteutettaville hankkeille esimerkiksi uusiin koneisiin tai laitteisiin (aineelliseen pääomaan), tuotanto- ja palvelutiloihin, IT-järjestelmiin tai tutkimus- ja kehitystyöhön sekä näihin liittyvään käyttöpääomaan.

”NIB:n ja Garantian yhdessä toteuttaman lainaohjelman tarkoituksena on tuoda markkinoille uusi rahoitusvaihtoehto pk-yritysten ja mid-cap-yritysten investointeihin. Yhteistyö NIB:n kanssa on tärkeä uusi avaus Garantialle yhtiön laajentaessa rahoitusratkaisuja suomalaisille yrityksille yhteistyökumppaneidensa kanssa, Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho toteaa.”

Kaikkien ohjelmassa myönnettävien yksittäisten lainojen laina-aika on enintään 5–7 vuotta. Garantialla on valtuudet valita ohjelmaan soveltuvat lainansaajat. NIB solmii lainasopimukset lainansaajien kanssa ja Garantia myöntää takauksen, joka kattaa 50 % myönnetyn lainan pääomasta ja korosta. Garantia huolehtii lisäksi lainojen vakuuksista lainaohjelmassa NIB:n toimeksiannosta.

”Yhdessä Garantian kanssa toteutettu lainaohjelma tukee suhteellisen pieniä yrityksiä Suomessa soveltamalla mallia, jossa NIB voi jakaa luottoriskin liiketoimintakumppanin kanssa. Tämä on ensimmäinen lainaohjelma, jossa luottoriski jaetaan kumppanin kanssa, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.”

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia, toimitusjohtaja Vesa Aho, puh 050 343 1841