Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

1.12.2016

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A-

Standard & Poor's vahvisti Garantian luottoluokituksen A- ja muutti luokituksen näkymät negatiivisesta vakaiksi.

Standard & Poor's Credit Market Services Ltd (S&P) vahvisti Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- ja muutti luokituksen näkymät negatiivisesta vakaiksi.

Lisätietoja:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia, toimitusjohtaja Vesa Aho, puh 050 343 1841

 

Standard & Poor's confirmed Garantia’s rating A- and changed the rating outlook from negative to stable

Standard & Poor's Credit Market Services Ltd (S&P) confirmed Garantia Insurance Company Ltd’s financial strength rating A- and changed the rating outlook from negative to stable.

For further information, please contact
Garantia Insurance Company Ltd, CEO Vesa Aho, tel +358 50 343 1841

25.08.2016

Garantian tammi-kesäkuu 2016

Garantian vakuutusmaksutulo kasvoi selvästi ja vakavaraisuus säilyi vahvana.

 • Vakuutusmaksutulo kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta 5,5 miljoonaan euroon (4,5). Takausvakuutuskannan kasvu alkuvuonna oli 5,5 prosenttia.
 • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 10 prosenttia (6) ja yhdistetty kulusuhde 58 prosenttia (57).
 • Tulos ennen veroja laski 3,5 miljoonaan euroon (6,6) vertailukautta alhaisempien sijoitustuottojen johdosta.
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 1,5 prosenttia (3,7).

Lue lisää

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin puolivuotiskatsaus 1.1.-31.12.2015.

2.03.2016

Garantian tilinpäätös 1.1.-31.12.2015

Garantian vastuunkantokyky vahvistui. Yhtiö siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen. Luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

Garantian vuoden 2015 tilinpäätös on julkaistu.

Lue lisää: Garantian hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätös 1.1.-31.12.2015 on saatavissa: http://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset

 

25.02.2016

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Garantian tulos ennen veroja parani ja vastuunkantokyky vahvistui. Yhtiö siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen. Luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

 • Tulos ennen veroja parani ja oli 8,5 miljoonaa euroa (5,3).

 • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 15 prosenttia (4) ja yhdistetty kulusuhde 64 prosenttia (46).

 • Vakuutusmaksutuotot laskivat vertailukaudesta 11 prosenttia.

 • Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin oli 4,4 % (7,1).

 • Standard & Poor’s vahvisti 19.6.2015 Garantian luottoluokituksen A- negatiivisin näkymin. Yhtiön vastuunkantokyky on vahva.

 • Garantian koko osakekanta siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen 31.3.2015 toteutuneella yrityskaupalla.

 • Varsinainen yhtiökokous nimitti Garantialle uuden hallituksen 31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tonteri ja jäseniksi Juhani Elomaa (varapuheenjohtaja), Timo Hukka, Jukka Ohls, Antti Suhonen ja Tomi Yli-Kyyny.

 • Hallitus nimitti 31.3.2015 kokouksessaan uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon 14.4.2015 alkaen.

Lue lisää: Garantia tilinpäätöstiedote 1.1.-31-12.2015

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 on saatavissa: http://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset

Taaleri-konsernin ja Garantian tilinpäätökset julkaistaan viikolla 9.

 

 

12.01.2016

Kaupallisten takausten sitoumukset sähköisinä

Toimitamme 11.1.2016 alkaen kaupallisten takausten sitoumukset sähköisinä asiakkaillemme ja heidän edunsaajilleen. Takaussitoumusten sisältö pysyy ennallaan ja ne sitovat Garantiaa samalla tavalla kuin kirjeenäkin lähetetyt sitoumukset.

Sähköisten sitoumusten myötä pystymme tarjoamaan Garantian ePalvelua käyttäville kaupallisten takausten asiakkaillemme entistä nopeampaa palvelua.

Garantian kaupallisilla takauksilla turvataan sopimuspuolten välisiä suoritusvelvoitteita. Lue lisää eri takausvaihtoehdoista: http://www.garantia.fi/fi/kaupalliset-takaukset.