Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

8.08.2018

Nimitysuutisia

MBA Peter Lallukka on nimitetty asiakasrahoitusjohtajaksi 6.8.2018 alkaen Garantian Yritysmyynti ja asiakasrahoitus -yksikköön.

Henri Grönberg on nimitetty lakimieheksi 8.8.2018 alkaen Garantian Asumisen palvelut, lakiasiat ja kannanhoito –yksikköön.

14.06.2018

GARANTIAN PÄÄOMAVAATIMUKSEN KOROTUS ON VAHVISTETTU

Finanssivalvonta on asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 miljoonaa euroa.

Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana myös pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen.

Garantian oma varallisuus 31.12.2017 oli 106,8 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 27,1 miljoonaa euroa ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 44,9 miljoonaa euroa (pro forma). Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 394 prosenttia ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 238 prosenttia.

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutus- ja vastapuoliriskiosioiden riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Garantia julkaisee yhteenvedon tammi-kesäkuulta 2018 ja pääomavaatimuksen korotuksen johdosta päivitetyn vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen 2017 internetsivuillaan www.garantia.fi 16.8.2018.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

 

THE CAPITAL ADD-ON FOR GARANTIA HAS BEEN CONFIRMED

The Financial Supervisory Authority confirmed the capital add-on, or the increase to solvency capital requirement, at EUR 17.8 million for Garantia Insurance Company Ltd. Garantia’s solvency remains strong even after the capital add-on.

Garantia's own funds amounted to EUR 106.8 million at the end of December 2017. The solvency capital requirement excluding the capital add-on amounted to EUR 27.1 million and including the capital add-on EUR 44.9 million (pro forma). The solvency ratio, i.e. the ratio of own funds to the solvency capital requirement excluding the capital add-on was 394 per cent and including the capital add-on 238 per cent.

In its decision, the Financial Supervisory Authority states that the risk profile of Garantia's non-life underwriting risk and counterparty default risk differs from the underlying assumptions in the standard formula for the solvency capital requirement calculation. In addition, the Financial Supervisory Authority notes that the requirement to use the internal model is not appropriate in Garantia’s case.

The capital add-on will be valid for the time being. The Financial Supervisory Authority will assess the amount of capital add-on at least once a year.

Garantia will publish a Summary of January-June 2018 and the Solvency and financial condition report 2017 that has been updated due to capital add-on on its websites on 16th August 2018.

Additional information:
CEO Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, tel. +358 50 343 1841
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044

22.05.2018

Garantia laajentaa vuokratakaustoimintaan yritysostolla

Garantia on sopinut ostavansa Suomen Vuokravastuu Oy:n (SVV) osakekannan.

Yhtiöstä tulee Garantian kokonaan omistama tytäryhtiö. Suomen Vuokravastuu Oy on vuonna 2015 perustettu yhtiö, joka tekee takaustuotteita kahdella brändillä: Takaamo ja Securent. Lisäksi SVV tekee räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Takaamo-vuokratakauspalvelu on ilmainen lisäpalvelu vuokranantajille. Vuokratakauspalvelu takaa vuokralaisen puolesta paitsi vuokrat myös kaikki muut vuokrasopimuksessa mainitut velvoitteet ja on suuruudeltaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Palvelu mahdollistaa vuokralaiselle vaihtoehtoisen valinnan rahavakuuden rinnalle ja poistaa vuokraamiseen liittyviä esteitä. (www.takaamo.fi)

Securent-verkkokauppa on suunnattu suomalaisille vuokranantajille. Verkkokaupasta vuokranantaja voi ostaa tuotteita, jotka turvaavat asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä, parantavat asuntojen vuokrattavuutta sekä tuovat helppoutta vuokralaisten hallintaan. Securent –takaukset mahdollistavat mm. asunnon vuokraamisen ilman vuokralaiselta vaadittavaa rahavakuutta. Securentin tuotteet ovat vuokranantajalle verotuksessa vähennyskelpoisia pääomatulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja. (www.securent.fi)

SVV:n räätälöidyt tuotteet ovat innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät vuokraamisesta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Ratkaisuilla voidaan luoda uusia lisäarvoa tuottavia palveluita, tehostaa nykyisiä vuokrausprosesseja ja poistaa vakuuden käsittelyä. Ratkaisut parantavat asuntojen vuokrattavuutta, vuokrausastetta ja kilpailukykyä asuntomarkkinoilla. Palveluja räätälöidään pääsääntöisesti vuokravälitysliikkeille sekä suuriin vuokra-asuntoportfolioihin.

”Olemme jo useamman vuoden ajan olleet tukemassa SVV:n kasvutarinaa. Nyt oli luonteva hetki yhdistää SVV:n into ja innovatiivisuus Garantian toimialaosaamiseen ja vahvaan vakavaraisuuteen”, toteaa Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho. ”Garantia tuo toimintaamme lisää uskottavuutta ja mahdollistaa kasvun jatkumisen. Toimintamme jatkuu nykyisen kaltaisena, mutta osana Garantiaa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä monipuolisempia ratkaisuja ja takaamaan suurempia asuntoportfolioita”, summaa SVV:n myyntijohtaja Tero Konstari.

Tavoitteena on jatkossa tarjota monipuolisia takausratkaisuja vuokranantajille ja välitysliikkeille.

Lisätietoja:
Vesa Aho, Toimitusjohtaja, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, 050 343 1841, vesa.aho@garantia.fi

Tero Konstari, Myyntijohtaja, Suomen Vuokravastuu Oy, 040 643 4115, tero.konstari@takaamo.fi

2.05.2018

Nimitysuutinen

KTM Panu Kuorikoski on nimitetty analyytikoksi 1.5.2018 alkaen Garantian Talous ja riskienhallinta -yksikköön.

27.03.2018

GARANTIAN SFCR 2017

Garantian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2017 (Solvency and Financial Condition Report, SFCR) on julkaistu.

Kertomus on luettavissa täältä: http://www.garantia.fi/fi/julkaisut/taloudelliset-raportit

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, puh. 050 343 1841
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

GARANTIA’S SFCR 2017

Garantia’s Solvency and Financial Condition Report 2017 has been published. The report is available at http://www.garantia.fi/en/publications

For further information, please contact:

CEO Vesa Aho, vesa.aho@garantia.fi, tel +358 50 343 1841
CFO Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel +358 50 572 9044