Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

14.02.2019

Garantian vuosi 2018 - vahvaa kasvua kannattavasti

Garantia on julkaissut vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta 17,4 miljoonaan euroon (15,2) ja vakuutusmaksutuotot 15 prosenttia 10,6 miljoonasta 12,3 miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kasvu oli 12 prosenttia.

 • Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta kasvoi 8,1 (4,3) miljoonaan euroon vakuutusmaksutuottojen kasvun, positiivisten korvauskulujen ja liikekulujen laskun seurauksena. Vahinkosuhde oli -6,4 prosenttia (10,1), liikekulusuhde 40,3 (51,1) prosenttia ja yhdistetty kulusuhde 34,0 prosenttia (60,3).
 • Tulos ennen veroja oli 9,2 miljoonaa euroa (16,8), kun tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät 1,9 miljoonaan euroon (11,5).
 • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli -1,7 prosenttia (6,6).
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana Finanssivalvonnan kesäkuussa asettamasta pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta. Solvenssisuhde oli 233,4 prosenttia (237,6 pro forma) sisältäen pääomavaatimuksen korotuksen ja 390,7 prosenttia (393,6) ilman pääomavaatimuksen korotusta.
 • S&P vahvisti 10.12.2018 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Lue lisää

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, puh. 050 572 9044

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 on saatavissa Taaleri Oyj:n kotisivuilta.

GARANTIA’S YEAR 2018 – STRONG GROWTH PROFITABLY

 • Premiums written increased 14% on the comparison period and came to EUR 17.4 (15.2) million. Earned premiums increased 15% to EUR 12.3 mn (10.6). The insurance exposure grew 12%.
 • The balance on the technical account increased to EUR 8.1 mn (4.3) thanks to excellent growth, positive claims incurred and a decrease in operating costs. The claims ratio was -6.4% (10.1), expense ratio 40.3% (51.1) and the combined ratio was 34.0% (60.3).
 • Earnings before taxes were EUR 9.2 (16.8) million due to net return on investments recognised in profit and loss falling to EUR 1.9 (11.5) million.
 • The return on investments at fair value was -1.7% (6.6).
 • Solvency remained strong, despite the capital add-on confirmed by the Finnish Financial Supervisory Authority in June. Including the capital add-on, the solvency ratio was 233.4% (237.6 pro forma), and excluding the capital add-on, the solvency ratio was 390.7% (393.6).
 • On 10 December 2018, S&P confirmed Garantia’s financial strength rating as A- with a stable rating outlook.

For more information

Additional information:

Acting CEO, Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, tel. +358 50 552 8666
Chief Financial and Risk Officer, Niina Pullinen, niina.pullinen@garantia.fi, tel. +358 50 572 9044

Garantia is part of Taaleri Group. Taaleri’s financial statements bulletin 1.1.-31.12.2018 is available on Taaleri Oyj's website.

4.01.2019

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) vahvisti 10.12.2018 Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial strength rating, FSR) ja yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin.

Lisätietoja
Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh 050 552 8666
Johtaja, talous ja riskienhallinta, Niina Pullinen, puh 050 572 9044

 

Standard & Poor's confirmed Garantia’s rating A-

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) confirmed Garantia Insurance Company Ltd’s financial strength rating and financial enhancement rating A- with stable outlook 10th December 2018.

For further information, please contact
Acting CEO Titta Elomaa, tel +358 50 552 8666
Director, Finance and Risk Management, Niina Pullinen tel +358 50 572 9044

19.11.2018

Vastiketakaukset taloyhtiöille

Garantia tuo markkinoille vastiketakauksen, jossa taloyhtiölle taataan osakkaiden hoito- ja rahoitusvastikkeiden maksu.

Enää ei riitä, että taloyhtiön taloudelliset luvut ovat kunnossa, vaan katse kääntyy tämän lisäksi taloyhtiön omistusrakenteeseen. Kuka maksaa vastikkeet, jos osakkaana oleva asuntosijoittaja ajautuu maksukyvyttömäksi?

Garantian vastiketakauksen takausmäärä vastaa noin 3-4 kk:n vastikekertymää, mikä tyypillisesti jää rästiin ennen kuin asunto ehditään ottaa haltuun. Vastiketakaus sopii niin uudelle kuin olemassa olevallekin taloyhtiölle, ja se lieventää taloyhtiön asukkaiden ja rahoittajapankkien taloyhtiöiden maksukykyyn liittyviä pelkoja.

Alkuvaiheessa vastiketakaus myönnetään hakemusten perusteella noin 20 valikoidulle taloyhtiölle pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella. Ensimmäiset vastiketakaukset on jo myönnetty Asunto-osakeyhtiö Vantaan Jadelle sekä Asunto-osakeyhtiö Vantaan Kultamännylle.

Kiinnostuitko tai tiedätkö sopivan taloyhtiön?

Ota yhteyttä timo.lehikoinen@garantia.fi /  020 7479 824 tai takaus@garantia.fi

13.11.2018

Nimitysuutisia

Kai Suomela on nimitetty kehitysjohtajaksi Garantiaan 1.11.2018 alkaen ja

Tekn. kand. Jussi Blomgren on nimitetty Garantian riskienhallintapäälliköksi 12.11.2018 alkaen.

25.09.2018

Nimitysuutinen

OTM Anu Honkalinna on nimitetty asiakkuusjohtajaksi Garantiaan 10.9.2018 alkaen.