Garantian pääomavaatimuksen korotus on vahvistettu

Finanssivalvonta on päätöksellään 10.6.2021 asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 15,6 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 15,3 miljoonaa euroa. Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen. Pääomavaatimuksen korotuksen määrän arvioinnissa Finanssivalvonta on hyödyntänyt Garantian omaa taloudellisen pääoman mallia. Alla olevassa taulukossa on esitetty Garantian raportoitu oma perusvarallisuus, pääomavaade sekä solvenssisuhde 31.12.2020 tilanteessa sekä […]

Lue lisää

Garantian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2020

Garantia on julkaissut vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2020. Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2020 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666 Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436   Garantia’s Solvency and Financial Condition Report for 2020 Garantia has published its Solvency and Financial Condition […]

Lue lisää

Garantian vuosi 2020 – Vakuutustoiminnasta yhtiön historian paras tulos

Garantia on julkaissut vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vakuutusmaksutulo laski 3,3 prosenttia 19,0 miljoonaan euroon (19,6), mutta vakuutusmaksutuotot kasvoivat 12,4 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon (13,2). Takausvakuutuskanta säilyi lähes edellisvuoden lopun tasolla ja oli 1,82 (1,84) mrd. euroa. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta vahvistui 9,3 miljoonaan euroon (5,9). Vakuutustoiminnan kannattavuuden parantuminen oli seurausta vakuutusmaksutuottojen kasvusta, korvauskulujen […]

Lue lisää