Tällä verkkosivustolla olevien asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu.
Access to the documents which you are trying to view is restricted.

Valitse vastuunrajoituksen kieli / Please select disclaimer language

fi
en

Tällä verkkosivustolla olevien asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu. Voidaksesi tarkastella asiakirjoja sinun on luettava alla esitetty ja vahvistettava, että täytät vaaditut edellytykset. Ellet voi tehdä tätä, sinun tulee poistua verkkosivustolta.

Lue tämä vastuunrajoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa velkakirjoja. Vakuutusosakeyhtiö Garantia (”Takaaja”) antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Verkkosivustolla annettuja tietoja ei myöskään ole tarkoitettu sellaisille henkilöille, joiden osalta tämän vastuunrajoituksen suojaamissa asiakirjoissa (”Suojatut Asiakirjat”) tarkoitettujen velkakirjojen hankinta johtaisi siihen, että Takaajalle tai Liikkeeseenlaskijoille syntyisi velvollisuus julkaista esite, tai siihen, että velkakirjoille tai Suojatuille Asiakirjoille olisi haettava muita rekisteröintejä tai hyväksyntöjä.

Huomaa, että velkakirjoja, Takaajaa tai Liikkeeseenlaskijoita, Suojattuja Asiakirjoja tai mitään tämän verkkosivuston tietoja ei ole rekisteröity tai hyväksytty Suomen ulkopuolella, eikä mitään tämän verkkosivuston tietoja ole suunnattu kenellekään Suomen ulkopuolella sellaisella alueella, jolla tietojen julkaiseminen tai saataville asettaminen on kiellettyä tai sitä on rajoitettu.

Suojattuja Asiakirjoja ei ole tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, tai missään muussa valtiossa, jossa Suojattujen Asiakirjojen julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Suojattujen Asiakirjojen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjoihin liittyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933; ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niille haeta tällaista rekisteröintiä. Velkakirjoja ei myöskään ole rekisteröity minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niille haeta tällaista rekisteröintiä. Takaaja ei ole rekisteröitynyt sijoitusyhtiöksi Yhdysvaltain vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (Investment Company Act; ”Yhdysvaltain sijoitusyhtiölaki”) mukaisesti, eikä se aio hakea tällaista rekisteröintiä. Näin ollen velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, lukuun ottamatta henkilöä, joka ei ole (Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritelty) yhdysvaltalainen henkilö Regulation S -säännöksen mukaisessa ulkomaisessa transaktiossa. Velkakirjoja ei tarjota Yhdysvalloissa.

Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja Suojatut Asiakirjat eivät muodosta velkakirjoja koskevaa tarjousta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tällä verkkosivulla olevat tiedot ja Suojatut Asiakirjat ovat jaettavissa ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Lisäksi tällä verkkosivulla olevat tiedot ja Suojatut Asiakirjat on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyy tiettyjä riskejä, ja sijoittamista harkitsevien tulisi ennen sijoituksen tekemistä tehdä itse asianmukaiset selvitykset sijoituksesta. Sijoittajien tulisi ottaa huomioon, että kaikki päätöksen tekemisen kannalta välttämättömät tai tarpeelliset tiedot eivät välttämättä ole saatavilla tältä verkkosivustolta. Lisäksi verkkosivuston tietoja saatetaan päivittää, tarkistaa, korjata, täydentää ja muuttaa olennaisesti. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot saattavat sisältää tietoja olosuhteista, jotka vallitsevat velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivänä. Nämä olosuhteet eivät kuitenkaan välttämättä enää vallitse silloin, kun tarkastelet verkkosivuston tietoja.

Jos et voi vahvistaa täyttäväsi alla mainittuja edellytyksiä tai jos olet epävarma siitä, täytätkö ne, sinulla ei ole oikeutta tarkastella Suojattuja Asiakirjoja, ja sinun tulisi poistua tältä verkkosivustolta.

Valitsemalla ”HYVÄKSYN” vahvistat, että sinulla on soveltuvan arvopaperilainsäädännön nojalla oikeus tarkastella tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja ja tietoja. Ellet voi antaa tällaista vahvistusta, älä tarkastele kyseisiä tietoja.

Vahvistan, että:
(i) Olen tutustunut huolellisesti edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärrän ne sekä hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Japanin, Hongkongin, Uuden-Seelannin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua minulle, ja vahvistan, ettei minuun kohdistu rajoituksia Suojattujen Asiakirjojen sisältämien tietojen tarkastelun osalta.

Access to the documents which you are trying to view is restricted. You must read the information below and you must confirm that you meet the necessary criteria before you will be permitted to access the documents. If you are not able to make this confirmation you must not proceed any further and you should decline to accept these terms.

Please read this disclaimer carefully – it applies to everyone who views this website.

Nothing on this website constitutes an invitation or offer to sell, or the solicitation of an invitation or offer to buy any notes. The information contained within this website is provided by Garantia Insurance Company Ltd (the “Guarantor”) in good faith and is for reference purposes only.

Also, the information provided here is not intended for people whose purchase of the notes referred to in the documents which are protected by this disclaimer (the “Protected Documents”), would result in a requirement for the Guarantor or the Issuers to publish a prospectus, or which would require additional registrations or approvals of the notes or the Protected Documents.

Please note that neither the notes, nor the Guarantor or the Issuers, nor the Protected Documents, nor any information contained on this website has been registered or approved outside of Finland and nothing on this website is directed at any person outside of Finland where the publication or availability of such information is prohibited or restricted.

The Protected Documents or other information relating to the notes are not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, New Zealand, Singapore or South Africa, or any such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. The notes have not been and they will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”). The notes also have not been and will not be registered under the securities laws of any state in the United States. Further, the Guarantor has not registered, and does not intend to register, as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940 (the “Investment Company Act”). Accordingly, the notes must not and will not be offered, sold, pledged or otherwise transferred, directly or indirectly, to the United States of America, nor to U.S. persons (as determined in the Securities Act, Regulation S), nor on behalf of such persons, with the exception of individuals who are not U.S. persons (as determined in the Securities Act, Regulation S) in transactions outside the U.S. pursuant to Regulation S. There will be no offer of the notes in the United States.

The information and Protected Documents on this website do not constitute an offer of notes to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the notes. Consequently, the information and Protected Documents on this website are only being distributed to and only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (iii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (iv) other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In addition, the information and Protected Documents on this website are in any event only directed at persons who are “qualified investors” pursuant to the Prospectus Directive (2003/71/EC, as amended). Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on such information and documents or any of their contents.

Any decision to invest in the notes carries certain risks and the decision to make such an investment should be based upon adequate due diligence conducted by the prospective investor. It is important to understand that this website may not provide all the information which is necessary or desirable to make such a decision. Also, the information contained on this website may be subject to material updating, revision, correction, completion and amendment. Statements on this website may include statements of circumstances that may exist upon the date on which the notes are issued but those circumstances potentially may not exist upon the date on which the information in this website is accessed by you.

Further, if you are unable to confirm that you meet the following criteria, or if you are uncertain about whether you meet the criteria, then you are not eligible to view the Protected Documents and you should exit this website without proceeding any further.

By clicking “I AGREE”, you represent that you are lawfully entitled to access the documents and information contained on this website under applicable securities laws. If you are unable to give this representation, do not view the information.

I hereby confirm that:

(i) I have carefully read and understood the instructions and restrictions described above and I agree that they are applicable to me.

(ii) I am not a resident of the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, New Zealand, Singapore or South Africa and I am currently not in these countries.

(iii) If I am a resident of any country other than Finland or if I am currently located in any country other than Finland, I have obtained the necessary information about any restrictions that are applicable to the delivery of this information to me and I approve that there is no restriction which makes me legally ineligible to view the information in the Protected Documents.