Garantian vuosi 2022 – Vakuutustoiminnan kannattavuus uuteen ennätykseen, poikkeuksellisen heikot markkinaolosuhteet rasittivat sijoitustoimintaa

Garantia on julkaissut vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Vakuutusmaksutulo laski 1,9 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (25,1). Maksutulon lasku johtui yritysvastuiden maksutulon vähentymisestä, kuluttajavastuiden maksutulo sen sijaan kasvoi edellisvuodesta. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 18,2 miljoonaan euroon (17,9) takausvakuutuskannan kasvun ansiosta. Takausvakuutuskanta kasvoi 9,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 1 862 (1 695) miljoonaa euroa. Takausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä […]

Lue lisää

S&P vahvisti Garantian luottoluokituksen A- vakain näkymin

Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) vahvisti 7.11.2022 Vakuutusosakeyhtiö Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Strength Rating, FSR), liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen (engl. Issuer Credit Rating, ICR) sekä yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin. Lisätietoja Toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh 020 7479 813   Standard & Poor’s confirmed […]

Lue lisää

Garantian tammi-kesäkuu 2022

Vakuutustoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä, sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku heikensi tulosta. Vakuutusmaksutulo kasvoi 3,7 prosenttia 10,9 (10,5) miljoonaan euroon kuluttajaliiketoiminnan vetämänä. Vakuutusmaksutuotot laskivat 2,8 prosenttia 8,0 (8,2) miljoonaan euroon aiempaa suuremman vakuutusmaksuvastuun muutoksen seurauksena. Vakuutusmaksuvastuu kasvoi takausvakuutuskannan painottuessa aiempaa enemmän kuluttajavastuisiin. Takausvakuutuskanta kasvoi vuoden alusta 2,8 prosenttia 1 742 (1 695) miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi […]

Lue lisää