Garantian tammi-kesäkuu 2022

Vakuutustoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä, sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku heikensi tulosta. Vakuutusmaksutulo kasvoi 3,7 prosenttia 10,9 (10,5) miljoonaan euroon kuluttajaliiketoiminnan vetämänä. Vakuutusmaksutuotot laskivat 2,8 prosenttia 8,0 (8,2) miljoonaan euroon aiempaa suuremman vakuutusmaksuvastuun muutoksen seurauksena. Vakuutusmaksuvastuu kasvoi takausvakuutuskannan painottuessa aiempaa enemmän kuluttajavastuisiin. Takausvakuutuskanta kasvoi vuoden alusta 2,8 prosenttia 1 742 (1 695) miljoonaan euroon. Takausvakuutuskannan kuluttajavastuiden määrä lisääntyi […]

Lue lisää

Garantian pääomavaatimuksen korotus on vahvistettu

Finanssivalvonta on päätöksellään 17.6.2022 asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 11,7 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 15,6 miljoonaa euroa. Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana pääomavaatimuksen korotuksen arvioinnin jälkeen. Pääomavaatimuksen korotuksen määrän arvioinnissa Finanssivalvonta on hyödyntänyt Garantian omaa taloudellisen pääoman mallia. Alla olevassa taulukossa on esitetty Garantian raportoitu oma perusvarallisuus, pääomavaade sekä solvenssisuhde 31.12.2021 tilanteessa sekä […]

Lue lisää

Garantian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2021

Garantia on julkaissut vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2021. Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2021 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Titta Elomaa, titta.elomaa@garantia.fi, puh. 050 552 8666 Johtaja, talous ja riskienhallinta Henrik Allonen, henrik.allonen@garantia.fi, puh. 050 303 7436   Garantia’s Solvency and Financial Condition Report for 2021 Garantia has published its Solvency and Financial […]

Lue lisää