Garantia laatii tilinpäätöksen ja muut taloudelliset raportit Suomen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakien mukaisesti sekä vakuutusyhtiöitä valvovien viranomaisten päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konserni laatii kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen, jossa raportoidaan myös Garantia osana Rahoitus -liiketoimintasegmenttiä. Taaleri-konsernin taloudelliset raportit ja esitykset sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavissa osoitteesta www.taaleri.com

Garantia julkistaa internetsivuillaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kokonaisuudessaan. Garantia julkistaa internetsivuillaan tammi-kesäkuun ja tammi-joulukuun yhteenvedon samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Garantia julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen (tilikaudesta 2016 lähtien) internetsivuillaan sääntelyn edellyttämässä aikataulussa.Taaleri-konsernin julkaisuajankohdat ovat nähtävissä www.taaleri.com / Investor Relations / Sijoittajan kalenteri.

2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2016 (pdf)

Yhteenveto 1-12/2016 FIN

Yhteenveto 1-6/2016 FIN

Summary 1-12/2016 ENG

Summary 1-6/2016 ENG

2015

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf)

Tilinpäätöstiedote 2015 (pdf)

Puolivuotiskatsaus 1-6/2015 (pdf)

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2015 (pdf)

Financial Statements Bulletin 2015 (pdf)

2014

Vuosikertomus 2014 (online)

Vuosikertomus 2014 (pdf)

Puolivuotiskatsaus 1-6/2014 (pdf)

Annual Review 2014 (online) (pages 53-87)

Annual Review (pdf)

2013

Vuosikertomus 2013 (online)

Vuosikertomus 2013 (pdf)

Puolivuotiskatsaus 1-6/2013 (pdf)

Annual Review 2013 (online) (pages 51-85)

Annual Review 2013 (pdf)

2012

Vuosikertomus 2012 (online)
Vuosikertomus 2012 (pdf)

Annual Review 2012 (online) (pages 52-87)
Annual Review 2012 (pdf)

2011

Vuosikertomus 2011 (online)
Vuosikertomus 2011 (pdf)

Annual Review 2011 (online) (pages 40-66)
Annual Review 2011 (pdf)

2010

Vuosikertomus 2010 (online)
Vuosikertomus 2010 (pdf)
Annual Review 2010 (online) (pages 42-66)
Annual Review 2010 (pdf)

2009

Vuosikertomus 2009 Annual Review 2009 (pages 12-14, 18)
Numeroliite 2009 Financial statements 2009

2008

Vuosikertomus 2008

Annual Review 2008 (pages 12-14, 18)

Numeroliite 2008 Financial statements 2008

2007

Vuosikertomus 2007 Annual Review 2007
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2007 Financial statements 2007

2006

Vuosikertomus 2006 Annual Report 2006